למשל: Sarasota או 34233
MOORPARK, מגורים למכירה
נכסים 1 - 15 מתוך 142
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 6, חצי חדר שירותים: 1, : 5,727 רגל רבוע (532 מ"ר), גודל המגרש: 22.73 אקר (9.2 הקטאר), מספר MLS: SR17252671
מספר חדרי שינה: 10, : 7,674 רגל רבוע (712.9 מ"ר), גודל המגרש: 0.24 אקר (0.1 הקטאר), מספר MLS: 18340294
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 4, : 4,500 רגל רבוע (418.1 מ"ר), גודל המגרש: 21 אקר (8.5 הקטאר), מספר MLS: 218001388
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 5, חצי חדר שירותים: 1, : 5,535 רגל רבוע (514.2 מ"ר), גודל המגרש: 4.9 אקר (1.98 הקטאר), מספר MLS: 216012296
מספר חדרי שינה: 8, מספר חדרי שירותים: 5, חצי חדר שירותים: 1, : 4,250 רגל רבוע (394.8 מ"ר), גודל המגרש: 9.99 אקר (4.04 הקטאר), מספר MLS: 218001350
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 5, חצי חדר שירותים: 1, : 5,151 רגל רבוע (478.5 מ"ר), גודל המגרש: 4.91 אקר (1.99 הקטאר), מספר MLS: 218003839
מספר חדרי שינה: 9, מספר חדרי שירותים: 5, : 3,000 רגל רבוע (278.7 מ"ר), גודל המגרש: 3.67 אקר (1.49 הקטאר), מספר MLS: 218005374
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 5, חצי חדר שירותים: 1, : 6,805 רגל רבוע (632.2 מ"ר), גודל המגרש: 9.08 אקר (3.67 הקטאר), מספר MLS: 218005778
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 4, חצי חדר שירותים: 1, : 4,635 רגל רבוע (430.6 מ"ר), גודל המגרש: 17.71 אקר (7.17 הקטאר), מספר MLS: 218002558
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 6, חצי חדר שירותים: 1, : 7,027 רגל רבוע (652.8 מ"ר), גודל המגרש: 0.43 אקר (0.17 הקטאר), מספר MLS: 218005657
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 4, חצי חדר שירותים: 1, : 4,035 רגל רבוע (374.9 מ"ר), גודל המגרש: 0.49 אקר (0.2 הקטאר), מספר MLS: 218003227
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 5, חצי חדר שירותים: 1, : 5,015 רגל רבוע (465.9 מ"ר), גודל המגרש: 0.59 אקר (0.24 הקטאר), מספר MLS: 218004008
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 5, חצי חדר שירותים: 1, : 5,561 רגל רבוע (516.6 מ"ר), גודל המגרש: 0.48 אקר (0.19 הקטאר), מספר MLS: 218001891
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 5, חצי חדר שירותים: 1, : 4,764 רגל רבוע (442.6 מ"ר), גודל המגרש: 0.51 אקר (0.21 הקטאר), מספר MLS: 218001487
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 5, חצי חדר שירותים: 1, : 5,364 רגל רבוע (498.3 מ"ר), גודל המגרש: 0.33 אקר (0.13 הקטאר), מספר MLS: 218002337
נכסים 1 - 15 מתוך 142