למשל: Sarasota או 34233
VENTURA, למגורים למכירה
נכסים 1 - 15 מתוך 500
מספר חדרי שינה: 17, מספר חדרי שירותים: 16, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 65.98 (26.7 הקטאר), מספר MLS: 216015081
מספר חדרי שינה: 7, מספר חדרי שירותים: 9, : 13,814 רגל רבוע (1,283.3 מ"ר), גודל המגרש: 1 (0.4 הקטאר), מספר MLS: 16181648
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, : 3,400 רגל רבוע (315.9 מ"ר), גודל המגרש: 1,281 (518 הקטאר), מספר MLS: 16142180
מספר חדרי שינה: 9, מספר חדרי שירותים: 9, חצי חדר שירותים: 2, : 6,720 רגל רבוע (624.3 מ"ר), גודל המגרש: 60.27 (24.39 הקטאר), מספר MLS: 216015781
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 5, חצי חדר שירותים: 1, : 7,200 רגל רבוע (668.9 מ"ר), גודל המגרש: 1 (0.41 הקטאר), מספר MLS: 16188800
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 5, חצי חדר שירותים: 2, : 7,204 רגל רבוע (669.3 מ"ר), גודל המגרש: 1 (0.41 הקטאר), מספר MLS: 16164100
מספר חדרי שינה: 10, מספר חדרי שירותים: 5, חצי חדר שירותים: 1, : 4,735 רגל רבוע (439.9 מ"ר), גודל המגרש: 40.71 (16.47 הקטאר), מספר MLS: 216015085
מספר חדרי שינה: 7, מספר חדרי שירותים: 7, : 1,785 רגל רבוע (165.8 מ"ר), גודל המגרש: 25.27 (10.23 הקטאר), מספר MLS: 216015084
מספר חדרי שינה: 7, מספר חדרי שירותים: 7, חצי חדר שירותים: 1, : 10,950 רגל רבוע (1,017.3 מ"ר), גודל המגרש: 58.52 (23.68 הקטאר), מספר MLS: 216010694
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 4, חצי חדר שירותים: 1, : 7,500 רגל רבוע (696.8 מ"ר), גודל המגרש: 32 (12.95 הקטאר), מספר MLS: 17194080
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 8, : 14,000 רגל רבוע (1,300.6 מ"ר), גודל המגרש: 24.52 (9.92 הקטאר), מספר MLS: 16182046
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 6, חצי חדר שירותים: 4, : 9,677 רגל רבוע (899 מ"ר), גודל המגרש: 2.1 (0.85 הקטאר), מספר MLS: 215004663
: 24,459 רגל רבוע (2,272.2 מ"ר), גודל המגרש: 0.44 (0.18 הקטאר), מספר MLS: 16167006
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 6, חצי חדר שירותים: 2, : 15,815 רגל רבוע (1,469.2 מ"ר), גודל המגרש: 2.33 (0.94 הקטאר), מספר MLS: 216005132
נכסים 1 - 15 מתוך 500