למשל: Sarasota או 34233
VENTURA, מגורים למכירה
נכסים 1 - 15 מתוך 500
מספר חדרי שינה: 12, מספר חדרי שירותים: 18, חצי חדר שירותים: 15, : 50,255 רגל רבוע (4,668.7 מ"ר), גודל המגרש: 33.34 אקר (13.49 הקטאר), מספר MLS: 218000539
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 7, חצי חדר שירותים: 3, : 24,162 רגל רבוע (2,244.6 מ"ר), גודל המגרש: 4.32 אקר (1.75 הקטאר), מספר MLS: 218008965
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, גודל המגרש: 446 אקר (181 הקטאר), מספר MLS: 218004553
מספר חדרי שינה: 14, מספר חדרי שירותים: 12, גודל המגרש: 38.32 אקר (15.51 הקטאר), מספר MLS: 217011765
מספר חדרי שינה: 9, מספר חדרי שירותים: 9, חצי חדר שירותים: 2, : 6,720 רגל רבוע (624.3 מ"ר), גודל המגרש: 60.27 אקר (24.39 הקטאר), מספר MLS: 217003520
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, גודל המגרש: 267 אקר (108 הקטאר), מספר MLS: 218005834
מספר חדרי שינה: 7, מספר חדרי שירותים: 5, גודל המגרש: 20 אקר (8.09 הקטאר), מספר MLS: 17272226
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 6, : 8,900 רגל רבוע (826.8 מ"ר), גודל המגרש: 22.95 אקר (9.29 הקטאר), מספר MLS: 218009641
מספר חדרי שינה: 7, מספר חדרי שירותים: 4, חצי חדר שירותים: 5, : 14,073 רגל רבוע (1,307.4 מ"ר), גודל המגרש: 20.36 אקר (8.24 הקטאר), מספר MLS: 18308732
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 6, חצי חדר שירותים: 4, : 15,000 רגל רבוע (1,393.5 מ"ר), גודל המגרש: 2.1 אקר (0.85 הקטאר), מספר MLS: 217013904
מספר חדרי שינה: 53, : 28,573 רגל רבוע (2,654.4 מ"ר), גודל המגרש: 0.94 אקר (0.38 הקטאר), מספר MLS: 18369050
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 8, חצי חדר שירותים: 4, : 16,702 רגל רבוע (1,551.6 מ"ר), גודל המגרש: 4.77 אקר (1.93 הקטאר), מספר MLS: 218011969
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 7, חצי חדר שירותים: 1, : 14,000 רגל רבוע (1,300.6 מ"ר), גודל המגרש: 4.39 אקר (1.78 הקטאר), מספר MLS: 217011673
מספר חדרי שינה: 9, מספר חדרי שירותים: 10, חצי חדר שירותים: 3, : 12,975 רגל רבוע (1,205.4 מ"ר), גודל המגרש: 2.95 אקר (1.19 הקטאר), מספר MLS: 218001308
מספר חדרי שינה: 2, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 25.27 אקר (10.23 הקטאר), מספר MLS: 18343084
נכסים 1 - 15 מתוך 500