למשל: Sarasota או 34233
VENICE, מגורים למכירה
נכסים 1 - 15 מתוך 134
: 29,080 רגל רבוע (2,701.5 מ"ר), גודל המגרש: 0.28 אקר (0.11 הקטאר), מספר MLS: 18361582
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 2, : 4,253 רגל רבוע (395.1 מ"ר), גודל המגרש: 2,520 רגל רבוע (234 מ"ר), מספר MLS: 18309736
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, : 4,422 רגל רבוע (410.8 מ"ר), גודל המגרש: 2,520 רגל רבוע (234 מ"ר), מספר MLS: 18330508
מספר חדרי שינה: 16, : 8,800 רגל רבוע (817.5 מ"ר), גודל המגרש: 0.24 אקר (0.1 הקטאר), מספר MLS: 18366832
: 1,430 רגל רבוע (132.8 מ"ר), גודל המגרש: 8,061 רגל רבוע (749 מ"ר), מספר MLS: 18329308
מספר חדרי שינה: 2, : 725 רגל רבוע (67.4 מ"ר), גודל המגרש: 2,022 רגל רבוע (188 מ"ר), מספר MLS: 218002892
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 4, חצי חדר שירותים: 1, : 3,400 רגל רבוע (315.9 מ"ר), גודל המגרש: 4,585 רגל רבוע (426 מ"ר), מספר MLS: 18346306
: 10,733 רגל רבוע (997.1 מ"ר), גודל המגרש: 8,176 רגל רבוע (760 מ"ר), מספר MLS: 18332044
: 4,826 רגל רבוע (448.3 מ"ר), גודל המגרש: 0.28 אקר (0.11 הקטאר), מספר MLS: 18363014
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, : 3,500 רגל רבוע (325.1 מ"ר), גודל המגרש: 5,200 רגל רבוע (483 מ"ר), מספר MLS: 18354640
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 4, : 4,740 רגל רבוע (440.3 מ"ר), גודל המגרש: 5,102 רגל רבוע (474 מ"ר), מספר MLS: 18314328
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, : 3,593 רגל רבוע (333.8 מ"ר), גודל המגרש: 2,850 רגל רבוע (265 מ"ר), מספר MLS: 18356728
מספר חדרי שינה: 2, מספר חדרי שירותים: 3, : 2,826 רגל רבוע (262.5 מ"ר), גודל המגרש: 2,700 רגל רבוע (251 מ"ר), מספר MLS: 18337624
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, : 3,100 רגל רבוע (288 מ"ר), גודל המגרש: 4,375 רגל רבוע (406 מ"ר), מספר MLS: 18326048
מספר חדרי שינה: 6, : 4,451 רגל רבוע (413.5 מ"ר), גודל המגרש: 2,801 רגל רבוע (260 מ"ר), מספר MLS: 18355628
נכסים 1 - 15 מתוך 134