למשל: Sarasota או 34233
VENICE, מגורים למכירה
נכסים 1 - 15 מתוך 91
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, : 3,010 רגל רבוע (279.6 מ"ר), גודל המגרש: 2,700 רגל רבוע (251 מ"ר), מספר MLS: 16144266
מספר חדרי שינה: 6, : 908 רגל רבוע (84.4 מ"ר), גודל המגרש: 0.3 אקר (0.12 הקטאר), מספר MLS: 16120050
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 2, : 5,099 רגל רבוע (473.7 מ"ר), גודל המגרש: 0.25 אקר (0.1 הקטאר), מספר MLS: 16188396
מספר חדרי שינה: 6, : 3,374 רגל רבוע (313.4 מ"ר), גודל המגרש: 6,461 רגל רבוע (600 מ"ר), מספר MLS: 16131180
מספר חדרי שינה: 2, מספר חדרי שירותים: 9, : 2,768 רגל רבוע (257.1 מ"ר), גודל המגרש: 7,652 רגל רבוע (711 מ"ר), מספר MLS: 17190484
מספר חדרי שינה: 7, גודל המגרש: 6,100 רגל רבוע (567 מ"ר), מספר MLS: 16169508
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 4, : 5,700 רגל רבוע (529.5 מ"ר), גודל המגרש: 0.25 אקר (0.1 הקטאר), מספר MLS: 17192160
מספר חדרי שינה: 6, : 6,850 רגל רבוע (636.4 מ"ר), גודל המגרש: 5,670 רגל רבוע (527 מ"ר), מספר MLS: 16175112
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 5, : 5,700 רגל רבוע (529.5 מ"ר), גודל המגרש: 0.25 אקר (0.1 הקטאר), מספר MLS: 17213068
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, : 3,296 רגל רבוע (306.2 מ"ר), גודל המגרש: 2,700 רגל רבוע (251 מ"ר), מספר MLS: 17197842
מספר חדרי שינה: 6, : 4,693 רגל רבוע (436 מ"ר), גודל המגרש: 3,216 רגל רבוע (299 מ"ר), מספר MLS: 17200812
מספר חדרי שינה: 8, : 3,550 רגל רבוע (329.8 מ"ר), גודל המגרש: 3,140 רגל רבוע (292 מ"ר), מספר MLS: 17207378
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, : 5,024 רגל רבוע (466.7 מ"ר), גודל המגרש: 3,647 רגל רבוע (339 מ"ר), מספר MLS: 17204982
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, : 3,644 רגל רבוע (338.5 מ"ר), גודל המגרש: 5,170 רגל רבוע (480 מ"ר), מספר MLS: 17206008
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 5,096 רגל רבוע (473 מ"ר), מספר MLS: 17190510
נכסים 1 - 15 מתוך 91