למשל: Sarasota או 34233
VENICE, מגורים למכירה
נכסים 1 - 15 מתוך 102
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, : 4,422 רגל רבוע (410.8 מ"ר), גודל המגרש: 2,520 רגל רבוע (234 מ"ר), מספר MLS: 17290216
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 2, : 4,139 רגל רבוע (384.5 מ"ר), גודל המגרש: 2,520 רגל רבוע (234 מ"ר), מספר MLS: 17245024
מספר חדרי שינה: 6, : 3,334 רגל רבוע (309.7 מ"ר), גודל המגרש: 0.26 אקר (0.1 הקטאר), מספר MLS: 217013009
מספר חדרי שינה: 21, : 10,428 רגל רבוע (968.8 מ"ר), גודל המגרש: 7,980 רגל רבוע (741 מ"ר), מספר MLS: 17246304
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 4, חצי חדר שירותים: 2, : 5,900 רגל רבוע (548.1 מ"ר), גודל המגרש: 0.25 אקר (0.1 הקטאר), מספר MLS: 17288186
: 3,618 רגל רבוע (336.1 מ"ר), גודל המגרש: 3,570 רגל רבוע (332 מ"ר), מספר MLS: 17270580
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, : 4,410 רגל רבוע (409.7 מ"ר), גודל המגרש: 3,647 רגל רבוע (339 מ"ר), מספר MLS: 17293594
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, : 3,100 רגל רבוע (288 מ"ר), גודל המגרש: 4,375 רגל רבוע (406 מ"ר), מספר MLS: 17274966
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 6, : 5,443 רגל רבוע (505.7 מ"ר), גודל המגרש: 5,765 רגל רבוע (536 מ"ר), מספר MLS: 17270398
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 5, : 5,700 רגל רבוע (529.5 מ"ר), גודל המגרש: 0.25 אקר (0.1 הקטאר), מספר MLS: 17282010
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, : 2,600 רגל רבוע (241.5 מ"ר), גודל המגרש: 5,299 רגל רבוע (492 מ"ר), מספר MLS: 18299608
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, : 2,726 רגל רבוע (253.2 מ"ר), גודל המגרש: 2,684 רגל רבוע (249 מ"ר), מספר MLS: 18304848
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, : 3,151 רגל רבוע (292.7 מ"ר), גודל המגרש: 2,851 רגל רבוע (265 מ"ר), מספר MLS: 17282214
מספר חדרי שינה: 21, : 9,652 רגל רבוע (896.7 מ"ר), גודל המגרש: 0.32 אקר (0.13 הקטאר), מספר MLS: 17292450
מספר חדרי שינה: 2, מספר חדרי שירותים: 3, : 2,886 רגל רבוע (268.1 מ"ר), גודל המגרש: 5,201 רגל רבוע (483 מ"ר), מספר MLS: 17291264
נכסים 1 - 15 מתוך 102