למשל: Sarasota או 34233
VENICE, מגורים למכירה
נכסים 1 - 15 מתוך 114
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 2, : 4,139 רגל רבוע (384.5 מ"ר), גודל המגרש: 2,520 רגל רבוע (234 מ"ר), מספר MLS: 17245024
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, : 3,010 רגל רבוע (279.6 מ"ר), גודל המגרש: 2,700 רגל רבוע (251 מ"ר), מספר MLS: 16144266
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 4, : 4,740 רגל רבוע (440.3 מ"ר), גודל המגרש: 5,101 רגל רבוע (474 מ"ר), מספר MLS: 17249144
מספר חדרי שינה: 21, : 10,428 רגל רבוע (968.8 מ"ר), גודל המגרש: 7,980 רגל רבוע (741 מ"ר), מספר MLS: 17246304
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 2, : 3,023 רגל רבוע (280.8 מ"ר), גודל המגרש: 6,502 רגל רבוע (604 מ"ר), מספר MLS: 17232876
מספר חדרי שינה: 6, : 908 רגל רבוע (84.4 מ"ר), גודל המגרש: 0.3 אקר (0.12 הקטאר), מספר MLS: 17224970
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, : 2,880 רגל רבוע (267.6 מ"ר), גודל המגרש: 5,299 רגל רבוע (492 מ"ר), מספר MLS: 17270078
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 5, : 5,700 רגל רבוע (529.5 מ"ר), גודל המגרש: 0.25 אקר (0.1 הקטאר), מספר MLS: 17213068
: 3,618 רגל רבוע (336.1 מ"ר), גודל המגרש: 3,570 רגל רבוע (332 מ"ר), מספר MLS: 17270580
מספר חדרי שינה: 2, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, : 3,735 רגל רבוע (347 מ"ר), גודל המגרש: 3,005 רגל רבוע (279 מ"ר), מספר MLS: 17270428
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, : 3,151 רגל רבוע (292.7 מ"ר), גודל המגרש: 2,851 רגל רבוע (265 מ"ר), מספר MLS: 17257456
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 6, : 5,443 רגל רבוע (505.7 מ"ר), גודל המגרש: 5,765 רגל רבוע (536 מ"ר), מספר MLS: 17270398
מספר חדרי שינה: 21, : 9,652 רגל רבוע (896.7 מ"ר), גודל המגרש: 0.32 אקר (0.13 הקטאר), מספר MLS: 17270154
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 4, : 2,726 רגל רבוע (253.2 מ"ר), גודל המגרש: 2,684 רגל רבוע (249 מ"ר), מספר MLS: 17264234
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, : 2,598 רגל רבוע (241.4 מ"ר), גודל המגרש: 2,250 רגל רבוע (209 מ"ר), מספר MLS: 17260400
נכסים 1 - 15 מתוך 114