למשל: Sarasota או 34233
VALENCIA, מגורים למכירה
נכסים 1 - 15 מתוך 206
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 7, : 8,842 רגל רבוע (821.4 מ"ר), גודל המגרש: 0.4 אקר (0.16 הקטאר), מספר MLS: SR16066625
מספר חדרי שינה: 12, : 7,766 רגל רבוע (721.5 מ"ר), גודל המגרש: 7,044 רגל רבוע (654 מ"ר), מספר MLS: 317000948
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 5, חצי חדר שירותים: 1, : 5,621 רגל רבוע (522.2 מ"ר), גודל המגרש: 0.46 אקר (0.19 הקטאר), מספר MLS: SR16079330
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 5, חצי חדר שירותים: 1, : 4,947 רגל רבוע (459.6 מ"ר), גודל המגרש: 0.3 אקר (0.12 הקטאר), מספר MLS: SR16733972
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 5, חצי חדר שירותים: 2, : 5,106 רגל רבוע (474.3 מ"ר), גודל המגרש: 0.33 אקר (0.13 הקטאר), מספר MLS: SR17049639
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 5, חצי חדר שירותים: 1, : 4,565 רגל רבוע (424.1 מ"ר), גודל המגרש: 0.26 אקר (0.11 הקטאר), מספר MLS: SR17090119
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 5, חצי חדר שירותים: 1, : 4,565 רגל רבוע (424.1 מ"ר), גודל המגרש: 0.24 אקר (0.1 הקטאר), מספר MLS: SR17029736
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 5, חצי חדר שירותים: 1, : 4,800 רגל רבוע (445.9 מ"ר), גודל המגרש: 0.67 אקר (0.27 הקטאר), מספר MLS: SR17072917
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 4, : 5,417 רגל רבוע (503.2 מ"ר), גודל המגרש: 0.74 אקר (0.3 הקטאר), מספר MLS: SR16158162
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 4, חצי חדר שירותים: 1, : 4,065 רגל רבוע (377.6 מ"ר), גודל המגרש: 9,572 רגל רבוע (889 מ"ר), מספר MLS: SR17074397
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 5, חצי חדר שירותים: 1, : 5,205 רגל רבוע (483.5 מ"ר), גודל המגרש: 0.58 אקר (0.24 הקטאר), מספר MLS: SR16705779
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 5, : 3,876 רגל רבוע (360.1 מ"ר), גודל המגרש: 0.31 אקר (0.13 הקטאר), מספר MLS: SR17080630
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, : 3,800 רגל רבוע (353 מ"ר), גודל המגרש: 5,602 רגל רבוע (520 מ"ר), מספר MLS: SR17069855
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 4, חצי חדר שירותים: 1, : 3,728 רגל רבוע (346.3 מ"ר), גודל המגרש: 7,799 רגל רבוע (725 מ"ר), מספר MLS: SR17090036
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 5, : 3,385 רגל רבוע (314.5 מ"ר), גודל המגרש: 8,861 רגל רבוע (823 מ"ר), מספר MLS: SR17045538
נכסים 1 - 15 מתוך 206