למשל: Sarasota או 34233
VALENCIA, מגורים למכירה
נכסים 1 - 15 מתוך 242
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 7, : 6,489 רגל רבוע (602.8 מ"ר), גודל המגרש: 1.13 אקר (0.46 הקטאר), מספר MLS: SR18159296
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 6, : 5,347 רגל רבוע (496.7 מ"ר), גודל המגרש: 0.29 אקר (0.12 הקטאר), מספר MLS: SR18129865
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 5, : 4,001 רגל רבוע (371.7 מ"ר), גודל המגרש: 6,956 רגל רבוע (646 מ"ר), מספר MLS: SR18153601
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 4, : 5,417 רגל רבוע (503.2 מ"ר), גודל המגרש: 0.74 אקר (0.3 הקטאר), מספר MLS: SR16158162
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 4, חצי חדר שירותים: 1, : 4,484 רגל רבוע (416.6 מ"ר), גודל המגרש: 0.31 אקר (0.13 הקטאר), מספר MLS: SR18054565
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, : 2,682 רגל רבוע (249.2 מ"ר), גודל המגרש: 6,440 רגל רבוע (598 מ"ר), מספר MLS: 318002575
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, : 5,205 רגל רבוע (483.5 מ"ר), גודל המגרש: 0.58 אקר (0.24 הקטאר), מספר MLS: SR18140210
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 5, : 4,451 רגל רבוע (413.5 מ"ר), גודל המגרש: 9,293 רגל רבוע (863 מ"ר), מספר MLS: SR18110497
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 5, : 4,129 רגל רבוע (383.6 מ"ר), גודל המגרש: 8,555 רגל רבוע (795 מ"ר), מספר MLS: SR18167854
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 4, : 3,108 רגל רבוע (288.7 מ"ר), גודל המגרש: 9,765 רגל רבוע (907 מ"ר), מספר MLS: SR18173469
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 4, חצי חדר שירותים: 1, : 3,480 רגל רבוע (323.3 מ"ר), גודל המגרש: 0.3 אקר (0.12 הקטאר), מספר MLS: SR18134609
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 4, : 3,539 רגל רבוע (328.8 מ"ר), גודל המגרש: 7,393 רגל רבוע (687 מ"ר), מספר MLS: SR18146161
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 4, חצי חדר שירותים: 1, : 3,648 רגל רבוע (338.9 מ"ר), גודל המגרש: 8,689 רגל רבוע (807 מ"ר), מספר MLS: SR18147012
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 5, : 4,005 רגל רבוע (372.1 מ"ר), גודל המגרש: 0.25 אקר (0.1 הקטאר), מספר MLS: SR18120704
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 5, : 3,376 רגל רבוע (313.6 מ"ר), גודל המגרש: 6,740 רגל רבוע (626 מ"ר), מספר MLS: SR18092701
נכסים 1 - 15 מתוך 242