למשל: Sarasota או 34233
VALENCIA, מגורים למכירה
נכסים 1 - 15 מתוך 225
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 7, : 6,489 רגל רבוע (602.8 מ"ר), גודל המגרש: 1.13 אקר (0.46 הקטאר), מספר MLS: SR18159296
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 7, : 6,851 רגל רבוע (636.5 מ"ר), גודל המגרש: 0.33 אקר (0.14 הקטאר), מספר MLS: SR18205499
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 5, : 4,473 רגל רבוע (415.5 מ"ר), גודל המגרש: 0.25 אקר (0.1 הקטאר), מספר MLS: SR18181358
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 5, : 4,001 רגל רבוע (371.7 מ"ר), גודל המגרש: 6,956 רגל רבוע (646 מ"ר), מספר MLS: SR18153601
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 6, : 4,603 רגל רבוע (427.6 מ"ר), גודל המגרש: 0.28 אקר (0.11 הקטאר), מספר MLS: SR18225322
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, : 4,156 רגל רבוע (386.1 מ"ר), גודל המגרש: 9,617 רגל רבוע (893 מ"ר), מספר MLS: SR18179205
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 4, חצי חדר שירותים: 1, : 4,484 רגל רבוע (416.6 מ"ר), גודל המגרש: 0.31 אקר (0.13 הקטאר), מספר MLS: SR18222763
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 4, : 3,324 רגל רבוע (308.8 מ"ר), גודל המגרש: 9,406 רגל רבוע (874 מ"ר), מספר MLS: SR18177260
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 5, : 4,156 רגל רבוע (386.1 מ"ר), גודל המגרש: 0.31 אקר (0.13 הקטאר), מספר MLS: 18387406
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 5, : 3,984 רגל רבוע (370.1 מ"ר), גודל המגרש: 7,138 רגל רבוע (663 מ"ר), מספר MLS: SR18207222
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, : 3,382 רגל רבוע (314.2 מ"ר), גודל המגרש: 7,619 רגל רבוע (708 מ"ר), מספר MLS: SR18222801
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 4, : 3,631 רגל רבוע (337.3 מ"ר), גודל המגרש: 9,875 רגל רבוע (917 מ"ר), מספר MLS: SR18216511
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 4, : 3,158 רגל רבוע (293.4 מ"ר), גודל המגרש: 9,765 רגל רבוע (907 מ"ר), מספר MLS: SR18182489
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 5, : 4,129 רגל רבוע (383.6 מ"ר), גודל המגרש: 8,555 רגל רבוע (795 מ"ר), מספר MLS: SR18167854
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 5, : 4,005 רגל רבוע (372.1 מ"ר), גודל המגרש: 9,167 רגל רבוע (852 מ"ר), מספר MLS: 18371020
נכסים 1 - 15 מתוך 225