למשל: Sarasota או 34233
VALENCIA, מגורים למכירה
נכסים 1 - 15 מתוך 101
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 8, : 6,421 רגל רבוע (596.5 מ"ר), גודל המגרש: 1.19 אקר (0.48 הקטאר), מספר MLS: 17294062
מספר חדרי שינה: 12, : 7,766 רגל רבוע (721.5 מ"ר), גודל המגרש: 7,044 רגל רבוע (654 מ"ר), מספר MLS: 317000948
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 6, חצי חדר שירותים: 1, : 5,347 רגל רבוע (496.7 מ"ר), גודל המגרש: 0.29 אקר (0.12 הקטאר), מספר MLS: SR18003206
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, : 3,400 רגל רבוע (315.9 מ"ר), גודל המגרש: 9,193 רגל רבוע (854 מ"ר), מספר MLS: 317007111
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 4, : 5,417 רגל רבוע (503.2 מ"ר), גודל המגרש: 0.74 אקר (0.3 הקטאר), מספר MLS: SR16158162
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 6, : 4,171 רגל רבוע (387.5 מ"ר), גודל המגרש: 9,623 רגל רבוע (894 מ"ר), מספר MLS: 17274832
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, : 3,328 רגל רבוע (309.2 מ"ר), גודל המגרש: 0.23 אקר (0.09 הקטאר), מספר MLS: SR17193022
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 5, : 4,326 רגל רבוע (401.9 מ"ר), גודל המגרש: 0.31 אקר (0.12 הקטאר), מספר MLS: SR17279648
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 5, : 4,156 רגל רבוע (386.1 מ"ר), גודל המגרש: 0.31 אקר (0.13 הקטאר), מספר MLS: 17270070
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, : 3,105 רגל רבוע (288.5 מ"ר), גודל המגרש: 0.27 אקר (0.11 הקטאר), מספר MLS: SR18013796
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 4, חצי חדר שירותים: 1, : 3,728 רגל רבוע (346.3 מ"ר), גודל המגרש: 0.24 אקר (0.1 הקטאר), מספר MLS: SR18009329
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 5, : 3,762 רגל רבוע (349.5 מ"ר), גודל המגרש: 7,133 רגל רבוע (663 מ"ר), מספר MLS: SR17234298
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 4, : 3,791 רגל רבוע (352.2 מ"ר), גודל המגרש: 5,602 רגל רבוע (520 מ"ר), מספר MLS: SR17247772
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 4, חצי חדר שירותים: 1, : 3,959 רגל רבוע (367.8 מ"ר), גודל המגרש: 6,700 רגל רבוע (622 מ"ר), מספר MLS: SR17218608
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 4, : 2,867 רגל רבוע (266.3 מ"ר), גודל המגרש: 6,341 רגל רבוע (589 מ"ר), מספר MLS: SR17224243
נכסים 1 - 15 מתוך 101