למשל: Sarasota או 34233
VALENCIA, מגורים למכירה
נכסים 1 - 15 מתוך 193
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 8, : 6,421 רגל רבוע (596.5 מ"ר), גודל המגרש: 1.19 אקר (0.48 הקטאר), מספר MLS: 18308518
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 6, חצי חדר שירותים: 1, : 5,347 רגל רבוע (496.7 מ"ר), גודל המגרש: 0.29 אקר (0.12 הקטאר), מספר MLS: SR18046108
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, : 4,156 רגל רבוע (386.1 מ"ר), גודל המגרש: 9,617 רגל רבוע (893 מ"ר), מספר MLS: SR18079289
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 4, : 5,417 רגל רבוע (503.2 מ"ר), גודל המגרש: 0.74 אקר (0.3 הקטאר), מספר MLS: SR16158162
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 4, חצי חדר שירותים: 1, : 4,484 רגל רבוע (416.6 מ"ר), גודל המגרש: 0.31 אקר (0.13 הקטאר), מספר MLS: SR18054565
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 5, : 4,171 רגל רבוע (387.5 מ"ר), גודל המגרש: 9,864 רגל רבוע (916 מ"ר), מספר MLS: SR18053842
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 4, חצי חדר שירותים: 1, : 4,326 רגל רבוע (401.9 מ"ר), גודל המגרש: 0.29 אקר (0.12 הקטאר), מספר MLS: SR18090068
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 4, חצי חדר שירותים: 1, : 4,158 רגל רבוע (386.3 מ"ר), גודל המגרש: 8,109 רגל רבוע (753 מ"ר), מספר MLS: SR18073952
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 6, : 4,171 רגל רבוע (387.5 מ"ר), גודל המגרש: 9,623 רגל רבוע (894 מ"ר), מספר MLS: 17274832
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 4, : 4,129 רגל רבוע (383.6 מ"ר), גודל המגרש: 9,917 רגל רבוע (921 מ"ר), מספר MLS: SR18036066
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 5, : 3,728 רגל רבוע (346.3 מ"ר), גודל המגרש: 0.23 אקר (0.09 הקטאר), מספר MLS: SR18059814
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 4, חצי חדר שירותים: 1, : 4,129 רגל רבוע (383.6 מ"ר), גודל המגרש: 8,715 רגל רבוע (810 מ"ר), מספר MLS: SR18053124
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 5, : 3,376 רגל רבוע (313.6 מ"ר), גודל המגרש: 6,740 רגל רבוע (626 מ"ר), מספר MLS: SR18092701
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 4, חצי חדר שירותים: 1, : 3,385 רגל רבוע (314.5 מ"ר), גודל המגרש: 6,274 רגל רבוע (583 מ"ר), מספר MLS: SR18056154
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 5, : 3,385 רגל רבוע (314.5 מ"ר), גודל המגרש: 7,404 רגל רבוע (688 מ"ר), מספר MLS: SR17238664
נכסים 1 - 15 מתוך 193