למשל: Sarasota או 34233
TOPANGA, מגורים למכירה
נכסים 1 - 15 מתוך 68
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 5, : 6,026 רגל רבוע (559.8 מ"ר), גודל המגרש: 5.81 אקר (2.35 הקטאר), מספר MLS: 17261896
גודל המגרש: 0.76 אקר (0.31 הקטאר)מספר MLS: 17265386
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 4, : 5,154 רגל רבוע (478.8 מ"ר), גודל המגרש: 2.5 אקר (1.01 הקטאר), מספר MLS: 17263204
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 5, : 3,728 רגל רבוע (346.3 מ"ר), גודל המגרש: 3.75 אקר (1.52 הקטאר), מספר MLS: 17198002
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 6, : 5,580 רגל רבוע (518.4 מ"ר), גודל המגרש: 2.45 אקר (0.99 הקטאר), מספר MLS: 17234718
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 4, חצי חדר שירותים: 1, : 5,500 רגל רבוע (510.9 מ"ר), גודל המגרש: 2.51 אקר (1.02 הקטאר), מספר MLS: 17266820
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 7, : 6,759 רגל רבוע (627.9 מ"ר), גודל המגרש: 10.1 אקר (4.09 הקטאר), מספר MLS: 217008847
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 5, : 4,415 רגל רבוע (410.2 מ"ר), גודל המגרש: 6.13 אקר (2.48 הקטאר), מספר MLS: 17254076
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, : 3,400 רגל רבוע (315.9 מ"ר), גודל המגרש: 1.17 אקר (0.47 הקטאר), מספר MLS: 17256588
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 4, : 4,666 רגל רבוע (433.5 מ"ר), גודל המגרש: 0.27 אקר (0.11 הקטאר), מספר MLS: 17259976
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, : 3,000 רגל רבוע (278.7 מ"ר), גודל המגרש: 1.18 אקר (0.48 הקטאר), מספר MLS: 17242646
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 7, : 3,700 רגל רבוע (343.7 מ"ר), גודל המגרש: 1.92 אקר (0.78 הקטאר), מספר MLS: 17262886
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, : 2,957 רגל רבוע (274.7 מ"ר), גודל המגרש: 0.97 אקר (0.39 הקטאר), מספר MLS: 17269134
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 7, : 5,545 רגל רבוע (515.1 מ"ר), גודל המגרש: 0.41 אקר (0.16 הקטאר), מספר MLS: SR17198143
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 4, חצי חדר שירותים: 1, : 4,068 רגל רבוע (377.9 מ"ר), גודל המגרש: 0.41 אקר (0.16 הקטאר), מספר MLS: SR17098433
נכסים 1 - 15 מתוך 68