למשל: Sarasota או 34233
TARZANA, מגורים למכירה
נכסים 1 - 15 מתוך 127
גודל המגרש: 1.35 אקר (0.55 הקטאר)מספר MLS: 17293470
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 5, חצי חדר שירותים: 3, : 9,717 רגל רבוע (902.7 מ"ר), גודל המגרש: 2.01 אקר (0.81 הקטאר), מספר MLS: SR17258512
מספר חדרי שינה: 7, מספר חדרי שירותים: 8, : 9,800 רגל רבוע (910.4 מ"ר), גודל המגרש: 5.16 אקר (2.09 הקטאר), מספר MLS: SR17275191
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 6, : 6,118 רגל רבוע (568.4 מ"ר), גודל המגרש: 2.33 אקר (0.94 הקטאר), מספר MLS: 317007268
מספר חדרי שינה: 7, מספר חדרי שירותים: 8, : 6,549 רגל רבוע (608.4 מ"ר), גודל המגרש: 0.62 אקר (0.25 הקטאר), מספר MLS: 18321052
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 7, : 8,000 רגל רבוע (743.2 מ"ר), גודל המגרש: 1 אקר (0.4 הקטאר), מספר MLS: 18310504
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 7, חצי חדר שירותים: 1, : 8,189 רגל רבוע (760.8 מ"ר), גודל המגרש: 0.7 אקר (0.28 הקטאר), מספר MLS: 17289814
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 8, : 6,549 רגל רבוע (608.4 מ"ר), גודל המגרש: 0.4 אקר (0.16 הקטאר), מספר MLS: SR18006525
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 7, חצי חדר שירותים: 1, : 5,840 רגל רבוע (542.5 מ"ר), גודל המגרש: 0.42 אקר (0.17 הקטאר), מספר MLS: SR18091219
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 4, חצי חדר שירותים: 1, : 5,646 רגל רבוע (524.5 מ"ר), גודל המגרש: 0.41 אקר (0.17 הקטאר), מספר MLS: 18320522
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 6, : 6,108 רגל רבוע (567.4 מ"ר), גודל המגרש: 1.61 אקר (0.65 הקטאר), מספר MLS: 18322284
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 7, : 6,150 רגל רבוע (571.3 מ"ר), גודל המגרש: 0.46 אקר (0.19 הקטאר), מספר MLS: SR18067018
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 6, חצי חדר שירותים: 1, : 6,590 רגל רבוע (612.2 מ"ר), גודל המגרש: 0.53 אקר (0.21 הקטאר), מספר MLS: 18310298
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 6, : 5,595 רגל רבוע (519.8 מ"ר), גודל המגרש: 0.42 אקר (0.17 הקטאר), מספר MLS: SR18038282
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 5, : 5,800 רגל רבוע (538.8 מ"ר), גודל המגרש: 0.43 אקר (0.17 הקטאר), מספר MLS: SR18048032
נכסים 1 - 15 מתוך 127