למשל: Sarasota או 34233
TARZANA, מגורים למכירה
נכסים 1 - 15 מתוך 97
גודל המגרש: 1.35 אקר (0.55 הקטאר)מספר MLS: 17293470
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 5, חצי חדר שירותים: 3, : 9,717 רגל רבוע (902.7 מ"ר), גודל המגרש: 2.01 אקר (0.81 הקטאר), מספר MLS: SR17258512
מספר חדרי שינה: 7, מספר חדרי שירותים: 8, : 9,800 רגל רבוע (910.4 מ"ר), גודל המגרש: 5.16 אקר (2.09 הקטאר), מספר MLS: SR17275191
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 6, : 6,118 רגל רבוע (568.4 מ"ר), גודל המגרש: 2.33 אקר (0.94 הקטאר), מספר MLS: 317007268
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, : 8,000 רגל רבוע (743.2 מ"ר), גודל המגרש: 1.22 אקר (0.49 הקטאר), מספר MLS: SR17253652
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, : 8,000 רגל רבוע (743.2 מ"ר), גודל המגרש: 1 אקר (0.4 הקטאר), מספר MLS: SR17200250
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 7, חצי חדר שירותים: 1, : 8,189 רגל רבוע (760.8 מ"ר), גודל המגרש: 0.7 אקר (0.28 הקטאר), מספר MLS: 17289814
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 6, : 7,094 רגל רבוע (659 מ"ר), גודל המגרש: 0.5 אקר (0.2 הקטאר), מספר MLS: SR17252244
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 6, חצי חדר שירותים: 1, : 7,662 רגל רבוע (711.8 מ"ר), גודל המגרש: 0.98 אקר (0.4 הקטאר), מספר MLS: SR17212340
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 8, : 6,549 רגל רבוע (608.4 מ"ר), גודל המגרש: 0.4 אקר (0.16 הקטאר), מספר MLS: SR18006525
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 8, : 8,670 רגל רבוע (805.4 מ"ר), גודל המגרש: 0.86 אקר (0.35 הקטאר), מספר MLS: 817002827
מספר חדרי שינה: 8, מספר חדרי שירותים: 7, חצי חדר שירותים: 2, : 9,232 רגל רבוע (857.7 מ"ר), גודל המגרש: 0.97 אקר (0.39 הקטאר), מספר MLS: SR18013617
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 6, חצי חדר שירותים: 1, : 6,150 רגל רבוע (571.3 מ"ר), גודל המגרש: 0.46 אקר (0.19 הקטאר), מספר MLS: 18302166
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 6, חצי חדר שירותים: 1, : 5,901 רגל רבוע (548.2 מ"ר), גודל המגרש: 0.39 אקר (0.16 הקטאר), מספר MLS: SR18005158
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 6, חצי חדר שירותים: 1, : 9,243 רגל רבוע (858.7 מ"ר), גודל המגרש: 0.54 אקר (0.22 הקטאר), מספר MLS: SR17257813
נכסים 1 - 15 מתוך 97