למשל: Sarasota או 34233
TARZANA, מגורים למכירה
נכסים 1 - 15 מתוך 131
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 6, חצי חדר שירותים: 1, : 7,662 רגל רבוע (711.8 מ"ר), גודל המגרש: 0.98 אקר (0.4 הקטאר), מספר MLS: SR17120377
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 4, חצי חדר שירותים: 1, : 6,800 רגל רבוע (631.7 מ"ר), גודל המגרש: 0.7 אקר (0.28 הקטאר), מספר MLS: 17229968
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 7, חצי חדר שירותים: 1, : 6,549 רגל רבוע (608.4 מ"ר), גודל המגרש: 0.4 אקר (0.16 הקטאר), מספר MLS: SR17121239
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 6, חצי חדר שירותים: 2, : 6,630 רגל רבוע (615.9 מ"ר), גודל המגרש: 0.83 אקר (0.34 הקטאר), מספר MLS: 17217888
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, : 5,901 רגל רבוע (548.2 מ"ר), גודל המגרש: 0.39 אקר (0.16 הקטאר), מספר MLS: SR17101388
מספר חדרי שינה: 7, מספר חדרי שירותים: 7, חצי חדר שירותים: 2, : 9,800 רגל רבוע (910.4 מ"ר), גודל המגרש: 5 אקר (2.02 הקטאר), מספר MLS: 17222330
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 6, : 5,540 רגל רבוע (514.7 מ"ר), גודל המגרש: 1.07 אקר (0.43 הקטאר), מספר MLS: SR17058272
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 7, חצי חדר שירותים: 1, : 5,878 רגל רבוע (546.1 מ"ר), גודל המגרש: 0.58 אקר (0.23 הקטאר), מספר MLS: SR17106417
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 5, חצי חדר שירותים: 1, : 7,500 רגל רבוע (696.8 מ"ר), גודל המגרש: 0.83 אקר (0.34 הקטאר), מספר MLS: SR17095753
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 6, : 5,487 רגל רבוע (509.7 מ"ר), גודל המגרש: 0.42 אקר (0.17 הקטאר), מספר MLS: SR17063524
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 7, : 5,874 רגל רבוע (545.7 מ"ר), גודל המגרש: 0.37 אקר (0.15 הקטאר), מספר MLS: SR16738171
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 5, : 5,662 רגל רבוע (526 מ"ר), גודל המגרש: 0.37 אקר (0.15 הקטאר), מספר MLS: SR17119718
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 7, : 6,051 רגל רבוע (562.1 מ"ר), גודל המגרש: 0.54 אקר (0.22 הקטאר), מספר MLS: SR17108446
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 5, חצי חדר שירותים: 1, : 5,883 רגל רבוע (546.5 מ"ר), גודל המגרש: 0.51 אקר (0.2 הקטאר), מספר MLS: SR17059556
מספר חדרי שינה: 7, מספר חדרי שירותים: 4, חצי חדר שירותים: 2, : 6,000 רגל רבוע (557.4 מ"ר), גודל המגרש: 0.42 אקר (0.17 הקטאר), מספר MLS: SR17054975
נכסים 1 - 15 מתוך 131