למשל: Sarasota או 34233
STUDIO CITY, למגורים למכירה
נכסים 1 - 15 מתוך 133
: 20,628 רגל רבוע (1,916.3 מ"ר), גודל המגרש: 0.62 (0.25 הקטאר), מספר MLS: SR16721876
: 10,070 רגל רבוע (935.5 מ"ר), גודל המגרש: 6,650 רגל רבוע (618 מ"ר), מספר MLS: SR17023149
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 5, : 4,366 רגל רבוע (405.6 מ"ר), גודל המגרש: 0.68 (0.28 הקטאר), מספר MLS: 16151774
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 5, חצי חדר שירותים: 1, : 5,200 רגל רבוע (483.1 מ"ר), גודל המגרש: 0.62 (0.25 הקטאר), מספר MLS: SR16719592
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 2, : 5,027 רגל רבוע (467 מ"ר), גודל המגרש: 0.24 (0.1 הקטאר), מספר MLS: 16172798
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 6, חצי חדר שירותים: 1, : 5,548 רגל רבוע (515.4 מ"ר), גודל המגרש: 0.25 (0.1 הקטאר), מספר MLS: 17194278
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 4, חצי חדר שירותים: 1, : 4,356 רגל רבוע (404.7 מ"ר), גודל המגרש: 0.53 (0.22 הקטאר), מספר MLS: SR17004733
מספר חדרי שינה: 4, : 1,183 רגל רבוע (109.9 מ"ר), גודל המגרש: 7,003 רגל רבוע (651 מ"ר), מספר MLS: 16118270
מספר חדרי שינה: 12, : 5,892 רגל רבוע (547.4 מ"ר), גודל המגרש: 0.34 (0.14 הקטאר), מספר MLS: 17197224
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, : 3,589 רגל רבוע (333.4 מ"ר), גודל המגרש: 0.53 (0.21 הקטאר), מספר MLS: SR16200447
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, : 3,582 רגל רבוע (332.8 מ"ר), גודל המגרש: 0.61 (0.25 הקטאר), מספר MLS: 17202716
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 5, חצי חדר שירותים: 1, : 4,865 רגל רבוע (452 מ"ר), גודל המגרש: 9,000 רגל רבוע (836 מ"ר), מספר MLS: SR17035054
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 3, : 3,024 רגל רבוע (280.9 מ"ר), גודל המגרש: 0.34 (0.14 הקטאר), מספר MLS: 16104556
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 5, חצי חדר שירותים: 1, : 5,200 רגל רבוע (483.1 מ"ר), גודל המגרש: 9,223 רגל רבוע (857 מ"ר), מספר MLS: 317000637
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 6, : 3,785 רגל רבוע (351.6 מ"ר), גודל המגרש: 6,489 רגל רבוע (603 מ"ר), מספר MLS: SR17004848
נכסים 1 - 15 מתוך 133