למשל: Sarasota או 34233
SAUGUS, מגורים למכירה
נכסים 1 - 15 מתוך 94
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, : 5,037 רגל רבוע (467.9 מ"ר), גודל המגרש: 2.61 אקר (1.05 הקטאר), מספר MLS: SR18003253
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 3, : 3,600 רגל רבוע (334.4 מ"ר), גודל המגרש: 10 אקר (4.05 הקטאר), מספר MLS: SR18009487
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, : 2,634 רגל רבוע (244.7 מ"ר), גודל המגרש: 5.02 אקר (2.03 הקטאר), מספר MLS: SR17194825
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, : 4,024 רגל רבוע (373.8 מ"ר), גודל המגרש: 1.11 אקר (0.45 הקטאר), מספר MLS: SR17107170
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 4, : 4,430 רגל רבוע (411.5 מ"ר), גודל המגרש: 10 אקר (4.05 הקטאר), מספר MLS: SR17181005
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, : 2,651 רגל רבוע (246.3 מ"ר), גודל המגרש: 40.11 אקר (16.23 הקטאר), מספר MLS: SR17020404
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 4, חצי חדר שירותים: 1, : 3,800 רגל רבוע (353 מ"ר), גודל המגרש: 6,398 רגל רבוע (594 מ"ר), מספר MLS: SR17189184
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 4, : 3,832 רגל רבוע (356 מ"ר), גודל המגרש: 6,400 רגל רבוע (595 מ"ר), מספר MLS: SR17256910
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 4, : 3,522 רגל רבוע (327.2 מ"ר), גודל המגרש: 7,431 רגל רבוע (690 מ"ר), מספר MLS: SR18008149
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 4, : 3,986 רגל רבוע (370.3 מ"ר), גודל המגרש: 8,326 רגל רבוע (773 מ"ר), מספר MLS: SR17254908
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 4, : 3,262 רגל רבוע (303 מ"ר), גודל המגרש: 6,431 רגל רבוע (597 מ"ר), מספר MLS: SR17274896
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, : 3,766 רגל רבוע (349.9 מ"ר), גודל המגרש: 8,583 רגל רבוע (797 מ"ר), מספר MLS: SR17155763
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 4, : 3,447 רגל רבוע (320.2 מ"ר), גודל המגרש: 0.49 אקר (0.2 הקטאר), מספר MLS: SR17281207
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, : 3,581 רגל רבוע (332.7 מ"ר), גודל המגרש: 6,533 רגל רבוע (607 מ"ר), מספר MLS: SR17128906
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, : 2,886 רגל רבוע (268.1 מ"ר), גודל המגרש: 8,165 רגל רבוע (759 מ"ר), מספר MLS: SR17256768
נכסים 1 - 15 מתוך 94