למשל: Sarasota או 34233
SANTA MONICA, מגורים למכירה
נכסים 1 - 15 מתוך 229
מספר חדרי שינה: 7, מספר חדרי שירותים: 7, חצי חדר שירותים: 2, : 7,024 רגל רבוע (652.5 מ"ר), גודל המגרש: 1.21 אקר (0.49 הקטאר), מספר MLS: SR18191904
מספר חדרי שינה: 6, : 8,412 רגל רבוע (781.5 מ"ר), גודל המגרש: 0.31 אקר (0.13 הקטאר), מספר MLS: 18332592
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 9, חצי חדר שירותים: 2, : 8,046 רגל רבוע (747.5 מ"ר), גודל המגרש: 0.45 אקר (0.18 הקטאר), מספר MLS: 18350172
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 5, : 7,836 רגל רבוע (728 מ"ר), גודל המגרש: 8,947 רגל רבוע (831 מ"ר), מספר MLS: 18346418
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 1, : 7,130 רגל רבוע (662.4 מ"ר), גודל המגרש: 8,899 רגל רבוע (827 מ"ר), מספר MLS: 18378332
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 4, : 3,547 רגל רבוע (329.5 מ"ר), גודל המגרש: 0.34 אקר (0.14 הקטאר), מספר MLS: 18374338
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 4, חצי חדר שירותים: 2, : 8,189 רגל רבוע (760.8 מ"ר), גודל המגרש: 9,474 רגל רבוע (880 מ"ר), מספר MLS: 18383500
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 6, חצי חדר שירותים: 1, : 6,150 רגל רבוע (571.3 מ"ר), גודל המגרש: 7,515 רגל רבוע (698 מ"ר), מספר MLS: 18375756
מספר חדרי שינה: 16, : 8,854 רגל רבוע (822.5 מ"ר), גודל המגרש: 7,500 רגל רבוע (697 מ"ר), מספר MLS: 18357598
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, : 5,018 רגל רבוע (466.2 מ"ר), גודל המגרש: 9,012 רגל רבוע (837 מ"ר), מספר MLS: 18379096
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 4, חצי חדר שירותים: 1, : 5,441 רגל רבוע (505.5 מ"ר), גודל המגרש: 7,497 רגל רבוע (696 מ"ר), מספר MLS: 18377444
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 4, : 3,800 רגל רבוע (353 מ"ר), גודל המגרש: 8,351 רגל רבוע (776 מ"ר), מספר MLS: 18354322
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 5, חצי חדר שירותים: 1, : 6,277 רגל רבוע (583.1 מ"ר), גודל המגרש: 7,520 רגל רבוע (699 מ"ר), מספר MLS: 18363592
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 7, : 5,035 רגל רבוע (467.8 מ"ר), גודל המגרש: 8,931 רגל רבוע (830 מ"ר), מספר MLS: 18387576
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, : 2,694 רגל רבוע (250.3 מ"ר), גודל המגרש: 0.62 אקר (0.25 הקטאר), מספר MLS: 18363942
נכסים 1 - 15 מתוך 229