למשל: Sarasota או 34233
SANTA MONICA, מגורים למכירה
נכסים 1 - 15 מתוך 176
מספר חדרי שינה: 8, מספר חדרי שירותים: 8, חצי חדר שירותים: 2, : 9,422 רגל רבוע (875.3 מ"ר), גודל המגרש: 0.93 אקר (0.37 הקטאר), מספר MLS: 17271780
מספר חדרי שינה: 47, : 32,856 רגל רבוע (3,052.3 מ"ר), גודל המגרש: 0.35 אקר (0.14 הקטאר), מספר MLS: 17269286
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, : 3,697 רגל רבוע (343.5 מ"ר), גודל המגרש: 0.45 אקר (0.18 הקטאר), מספר MLS: 17271614
מספר חדרי שינה: 15, : 11,211 רגל רבוע (1,041.5 מ"ר), גודל המגרש: 7,503 רגל רבוע (697 מ"ר), מספר MLS: 17223046
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 7, חצי חדר שירותים: 2, : 8,299 רגל רבוע (771 מ"ר), גודל המגרש: 8,938 רגל רבוע (830 מ"ר), מספר MLS: 17264102
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, : 2,763 רגל רבוע (256.7 מ"ר), גודל המגרש: 0.88 אקר (0.36 הקטאר), מספר MLS: 17253710
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 6, חצי חדר שירותים: 1, : 7,311 רגל רבוע (679.2 מ"ר), גודל המגרש: 8,951 רגל רבוע (832 מ"ר), מספר MLS: 17229838
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, : 5,243 רגל רבוע (487.1 מ"ר), גודל המגרש: 8,847 רגל רבוע (822 מ"ר), מספר MLS: 17261424
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 5, חצי חדר שירותים: 2, : 7,385 רגל רבוע (686.1 מ"ר), גודל המגרש: 8,939 רגל רבוע (830 מ"ר), מספר MLS: 17242690
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 8, : 8,180 רגל רבוע (759.9 מ"ר), גודל המגרש: 7,626 רגל רבוע (708 מ"ר), מספר MLS: SR17054470
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 6, : 6,671 רגל רבוע (619.7 מ"ר), גודל המגרש: 7,500 רגל רבוע (697 מ"ר), מספר MLS: 17258734
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 6, חצי חדר שירותים: 3, : 7,082 רגל רבוע (657.9 מ"ר), גודל המגרש: 7,520 רגל רבוע (699 מ"ר), מספר MLS: 17267940
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 5, חצי חדר שירותים: 2, : 4,911 רגל רבוע (456.2 מ"ר), גודל המגרש: 8,729 רגל רבוע (811 מ"ר), מספר MLS: 17267708
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 7, : 5,035 רגל רבוע (467.8 מ"ר), גודל המגרש: 8,931 רגל רבוע (830 מ"ר), מספר MLS: 17271560
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 4, חצי חדר שירותים: 1, : 5,050 רגל רבוע (469.1 מ"ר), גודל המגרש: 8,952 רגל רבוע (832 מ"ר), מספר MLS: 17241066
נכסים 1 - 15 מתוך 176