למשל: Sarasota או 34233
SANTA MONICA, מגורים למכירה
נכסים 1 - 15 מתוך 215
מספר חדרי שינה: 55, : 38,918 רגל רבוע (3,615.5 מ"ר), גודל המגרש: 0.34 אקר (0.14 הקטאר), מספר MLS: 18315738
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 6, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 5,647 רגל רבוע (525 מ"ר), מספר MLS: 18321482
מספר חדרי שינה: 8, מספר חדרי שירותים: 8, חצי חדר שירותים: 2, : 9,422 רגל רבוע (875.3 מ"ר), גודל המגרש: 0.93 אקר (0.37 הקטאר), מספר MLS: 18315574
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, : 4,797 רגל רבוע (445.6 מ"ר), גודל המגרש: 0.45 אקר (0.18 הקטאר), מספר MLS: 18323988
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 10, : 10,114 רגל רבוע (939.6 מ"ר), גודל המגרש: 0.26 אקר (0.11 הקטאר), מספר MLS: 18324656
מספר חדרי שינה: 6, : 8,412 רגל רבוע (781.5 מ"ר), גודל המגרש: 0.31 אקר (0.13 הקטאר), מספר MLS: 18332592
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 4, חצי חדר שירותים: 1, : 5,530 רגל רבוע (513.7 מ"ר), גודל המגרש: 0.26 אקר (0.11 הקטאר), מספר MLS: 18314424
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 4, : 3,701 רגל רבוע (343.8 מ"ר), גודל המגרש: 0.51 אקר (0.21 הקטאר), מספר MLS: 18335732
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 4, חצי חדר שירותים: 2, : 8,189 רגל רבוע (760.8 מ"ר), גודל המגרש: 9,474 רגל רבוע (880 מ"ר), מספר MLS: 18335292
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 2, : 7,756 רגל רבוע (720.5 מ"ר), גודל המגרש: 8,705 רגל רבוע (809 מ"ר), מספר MLS: 18324022
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 5, חצי חדר שירותים: 2, : 7,385 רגל רבוע (686.1 מ"ר), גודל המגרש: 8,939 רגל רבוע (830 מ"ר), מספר MLS: 18304346
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 4, : 5,243 רגל רבוע (487.1 מ"ר), גודל המגרש: 8,847 רגל רבוע (822 מ"ר), מספר MLS: 18335802
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 3, : 2,431 רגל רבוע (225.8 מ"ר), גודל המגרש: 5,699 רגל רבוע (529 מ"ר), מספר MLS: 17290026
מספר חדרי שינה: 12, : 8,796 רגל רבוע (817.1 מ"ר), גודל המגרש: 0.66 אקר (0.27 הקטאר), מספר MLS: 18322236
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, : 3,792 רגל רבוע (352.3 מ"ר), גודל המגרש: 0.54 אקר (0.22 הקטאר), מספר MLS: 18315758
נכסים 1 - 15 מתוך 215