למשל: Sarasota או 34233
SANTA MONICA, מגורים למכירה
נכסים 1 - 15 מתוך 210
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 6, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 5,647 רגל רבוע (525 מ"ר), מספר MLS: 18349986
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, : 4,797 רגל רבוע (445.6 מ"ר), גודל המגרש: 0.54 אקר (0.22 הקטאר), מספר MLS: 18323988
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 10, : 10,150 רגל רבוע (942.9 מ"ר), גודל המגרש: 0.26 אקר (0.11 הקטאר), מספר MLS: 18359930
מספר חדרי שינה: 6, : 8,412 רגל רבוע (781.5 מ"ר), גודל המגרש: 0.31 אקר (0.13 הקטאר), מספר MLS: 18332592
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 9, חצי חדר שירותים: 2, : 8,046 רגל רבוע (747.5 מ"ר), גודל המגרש: 0.45 אקר (0.18 הקטאר), מספר MLS: 18350172
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 4, חצי חדר שירותים: 1, : 5,530 רגל רבוע (513.7 מ"ר), גודל המגרש: 0.26 אקר (0.11 הקטאר), מספר MLS: 18314424
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 6, חצי חדר שירותים: 1, : 4,558 רגל רבוע (423.4 מ"ר), גודל המגרש: 0.34 אקר (0.14 הקטאר), מספר MLS: 18348294
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 5, : 7,836 רגל רבוע (728 מ"ר), גודל המגרש: 8,947 רגל רבוע (831 מ"ר), מספר MLS: 18346418
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 4, חצי חדר שירותים: 2, : 8,189 רגל רבוע (760.8 מ"ר), גודל המגרש: 9,474 רגל רבוע (880 מ"ר), מספר MLS: 18335292
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 4, : 3,701 רגל רבוע (343.8 מ"ר), גודל המגרש: 0.51 אקר (0.21 הקטאר), מספר MLS: 18335732
מספר חדרי שינה: 2, מספר חדרי שירותים: 1, : 1,256 רגל רבוע (116.7 מ"ר), גודל המגרש: 0.34 אקר (0.14 הקטאר), מספר MLS: 18363864
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 3, : 4,689 רגל רבוע (435.6 מ"ר), גודל המגרש: 0.35 אקר (0.14 הקטאר), מספר MLS: 18359154
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 4, : 5,243 רגל רבוע (487.1 מ"ר), גודל המגרש: 8,847 רגל רבוע (822 מ"ר), מספר MLS: 18335802
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 5, חצי חדר שירותים: 2, : 7,385 רגל רבוע (686.1 מ"ר), גודל המגרש: 8,939 רגל רבוע (830 מ"ר), מספר MLS: 18304346
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 4, : 3,800 רגל רבוע (353 מ"ר), גודל המגרש: 8,351 רגל רבוע (776 מ"ר), מספר MLS: 18354322
נכסים 1 - 15 מתוך 210