למשל: Sarasota או 34233
SANTA MONICA, מגורים למכירה
נכסים 1 - 15 מתוך 158
מספר חדרי שינה: 8, מספר חדרי שירותים: 8, חצי חדר שירותים: 2, : 9,422 רגל רבוע (875.3 מ"ר), גודל המגרש: 0.93 אקר (0.37 הקטאר), מספר MLS: 17271780
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 10, : 10,114 רגל רבוע (939.6 מ"ר), גודל המגרש: 0.26 אקר (0.11 הקטאר), מספר MLS: 17278148
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, : 3,697 רגל רבוע (343.5 מ"ר), גודל המגרש: 0.45 אקר (0.18 הקטאר), מספר MLS: 17271614
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 4, : 3,701 רגל רבוע (343.8 מ"ר), גודל המגרש: 0.51 אקר (0.21 הקטאר), מספר MLS: 17285874
מספר חדרי שינה: 15, : 11,211 רגל רבוע (1,041.5 מ"ר), גודל המגרש: 7,503 רגל רבוע (697 מ"ר), מספר MLS: 17223046
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 5, חצי חדר שירותים: 2, : 7,385 רגל רבוע (686.1 מ"ר), גודל המגרש: 8,939 רגל רבוע (830 מ"ר), מספר MLS: 18304346
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 3, : 2,431 רגל רבוע (225.8 מ"ר), גודל המגרש: 5,699 רגל רבוע (529 מ"ר), מספר MLS: 17290026
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 8, : 8,180 רגל רבוע (759.9 מ"ר), גודל המגרש: 7,626 רגל רבוע (708 מ"ר), מספר MLS: SR17054470
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 7, : 4,932 רגל רבוע (458.2 מ"ר), גודל המגרש: 8,709 רגל רבוע (809 מ"ר), מספר MLS: 17292722
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 5, חצי חדר שירותים: 1, : 6,263 רגל רבוע (581.8 מ"ר), גודל המגרש: 7,543 רגל רבוע (701 מ"ר), מספר MLS: 17277428
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 3, : 2,694 רגל רבוע (250.3 מ"ר), גודל המגרש: 0.62 אקר (0.25 הקטאר), מספר MLS: 17286318
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 6, חצי חדר שירותים: 3, : 7,082 רגל רבוע (657.9 מ"ר), גודל המגרש: 7,520 רגל רבוע (699 מ"ר), מספר MLS: 17267940
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 5, חצי חדר שירותים: 2, : 4,911 רגל רבוע (456.2 מ"ר), גודל המגרש: 8,729 רגל רבוע (811 מ"ר), מספר MLS: 18302608
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 5, חצי חדר שירותים: 2, : 7,500 רגל רבוע (696.8 מ"ר), גודל המגרש: 0.27 אקר (0.11 הקטאר), מספר MLS: 17292556
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, : 3,393 רגל רבוע (315.2 מ"ר), גודל המגרש: 2,501 רגל רבוע (232 מ"ר), מספר MLS: 17289454
נכסים 1 - 15 מתוך 158