למשל: Sarasota או 34233
PANORAMA CITY, מגורים למכירה
נכסים 1 - 15 מתוך 44
מספר חדרי שינה: 15, : 9,020 רגל רבוע (838 מ"ר), גודל המגרש: 9,901 רגל רבוע (920 מ"ר), מספר MLS: 17211768
מספר חדרי שינה: 12, : 8,368 רגל רבוע (777.4 מ"ר), גודל המגרש: 8,452 רגל רבוע (785 מ"ר), מספר MLS: 17246172
: 2,054 רגל רבוע (190.8 מ"ר), גודל המגרש: 0.55 אקר (0.22 הקטאר), מספר MLS: SR16710415
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, : 3,000 רגל רבוע (278.7 מ"ר), גודל המגרש: 0.55 אקר (0.22 הקטאר), מספר MLS: SR16712567
מספר חדרי שינה: 6, : 3,536 רגל רבוע (328.5 מ"ר), גודל המגרש: 5,400 רגל רבוע (502 מ"ר), מספר MLS: 17256460
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, : 1,325 רגל רבוע (123.1 מ"ר), גודל המגרש: 8,416 רגל רבוע (782 מ"ר), מספר MLS: SR17200079
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, : 1,772 רגל רבוע (164.6 מ"ר), גודל המגרש: 6,499 רגל רבוע (604 מ"ר), מספר MLS: 17264704
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, : 2,271 רגל רבוע (211 מ"ר), גודל המגרש: 8,500 רגל רבוע (790 מ"ר), מספר MLS: 17252828
: 1,680 רגל רבוע (156.1 מ"ר), גודל המגרש: 8,919 רגל רבוע (829 מ"ר), מספר MLS: SR17028580
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 1, : 1,040 רגל רבוע (96.6 מ"ר), גודל המגרש: 8,919 רגל רבוע (829 מ"ר), מספר MLS: SR17025256
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 1, : 1,788 רגל רבוע (166.1 מ"ר), גודל המגרש: 0.41 אקר (0.17 הקטאר), מספר MLS: SR17216427
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, : 2,081 רגל רבוע (193.3 מ"ר), גודל המגרש: 7,499 רגל רבוע (697 מ"ר), מספר MLS: SR17197823
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 1, : 1,332 רגל רבוע (123.7 מ"ר), גודל המגרש: 5,699 רגל רבוע (529 מ"ר), מספר MLS: SR17140512
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, : 1,200 רגל רבוע (111.5 מ"ר), גודל המגרש: 6,001 רגל רבוע (557 מ"ר), מספר MLS: SR17197170
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, : 1,580 רגל רבוע (146.8 מ"ר), גודל המגרש: 5,985 רגל רבוע (556 מ"ר), מספר MLS: SR17182405
נכסים 1 - 15 מתוך 44