למשל: Sarasota או 34233
PANORAMA CITY, מגורים למכירה
נכסים 1 - 15 מתוך 44
מספר חדרי שינה: 4, : 22,200 רגל רבוע (2,062.4 מ"ר), גודל המגרש: 0.72 אקר (0.29 הקטאר), מספר MLS: 18338412
מספר חדרי שינה: 58, : 26,670 רגל רבוע (2,477.6 מ"ר), גודל המגרש: 0.63 אקר (0.26 הקטאר), מספר MLS: 18346288
מספר חדרי שינה: 26, : 16,311 רגל רבוע (1,515.3 מ"ר), גודל המגרש: 0.56 אקר (0.23 הקטאר), מספר MLS: 18346392
מספר חדרי שינה: 18, : 10,310 רגל רבוע (957.8 מ"ר), גודל המגרש: 9,010 רגל רבוע (837 מ"ר), מספר MLS: 18346336
מספר חדרי שינה: 10, : 5,565 רגל רבוע (517 מ"ר), גודל המגרש: 8,398 רגל רבוע (780 מ"ר), מספר MLS: 18337396
מספר חדרי שינה: 2, מספר חדרי שירותים: 1, חצי חדר שירותים: 1, : 1,667 רגל רבוע (154.9 מ"ר), גודל המגרש: 7,195 רגל רבוע (668 מ"ר), מספר MLS: SR17219191
מספר חדרי שינה: 6, : 3,536 רגל רבוע (328.5 מ"ר), גודל המגרש: 5,400 רגל רבוע (502 מ"ר), מספר MLS: 18329378
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, : 2,205 רגל רבוע (204.8 מ"ר), גודל המגרש: 8,890 רגל רבוע (826 מ"ר), מספר MLS: SR18106569
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, : 1,772 רגל רבוע (164.6 מ"ר), גודל המגרש: 6,467 רגל רבוע (601 מ"ר), מספר MLS: 18317696
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 1, : 1,026 רגל רבוע (95.3 מ"ר), גודל המגרש: 6,443 רגל רבוע (599 מ"ר), מספר MLS: SR18049540
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, : 1,852 רגל רבוע (172.1 מ"ר), גודל המגרש: 5,066 רגל רבוע (471 מ"ר), מספר MLS: SR18036497
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, : 2,081 רגל רבוע (193.3 מ"ר), גודל המגרש: 7,499 רגל רבוע (697 מ"ר), מספר MLS: SR17197823
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, : 1,708 רגל רבוע (158.7 מ"ר), גודל המגרש: 5,327 רגל רבוע (495 מ"ר), מספר MLS: SR18047173
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, : 1,638 רגל רבוע (152.2 מ"ר), גודל המגרש: 7,001 רגל רבוע (650 מ"ר), מספר MLS: SR18104032
מספר חדרי שינה: 2, מספר חדרי שירותים: 2, : 1,569 רגל רבוע (145.8 מ"ר), גודל המגרש: 5,643 רגל רבוע (524 מ"ר), מספר MLS: SR18098340
נכסים 1 - 15 מתוך 44