למשל: Sarasota או 34233
PANORAMA CITY, מגורים למכירה
נכסים 1 - 15 מתוך 33
מספר חדרי שינה: 12, : 5,904 רגל רבוע (548.5 מ"ר), גודל המגרש: 8,399 רגל רבוע (780 מ"ר), מספר MLS: 17282078
מספר חדרי שינה: 2, מספר חדרי שירותים: 1, חצי חדר שירותים: 1, : 1,667 רגל רבוע (154.9 מ"ר), גודל המגרש: 7,195 רגל רבוע (668 מ"ר), מספר MLS: SR17219191
מספר חדרי שינה: 6, : 3,536 רגל רבוע (328.5 מ"ר), גודל המגרש: 5,400 רגל רבוע (502 מ"ר), מספר MLS: 17256460
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, : 1,325 רגל רבוע (123.1 מ"ר), גודל המגרש: 8,416 רגל רבוע (782 מ"ר), מספר MLS: SR17200079
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, : 1,772 רגל רבוע (164.6 מ"ר), גודל המגרש: 6,499 רגל רבוע (604 מ"ר), מספר MLS: 17264704
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, : 2,271 רגל רבוע (211 מ"ר), גודל המגרש: 8,500 רגל רבוע (790 מ"ר), מספר MLS: 17284902
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, : 1,679 רגל רבוע (156 מ"ר), גודל המגרש: 6,317 רגל רבוע (587 מ"ר), מספר MLS: SR17242332
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, : 2,081 רגל רבוע (193.3 מ"ר), גודל המגרש: 7,499 רגל רבוע (697 מ"ר), מספר MLS: SR17197823
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, : 1,728 רגל רבוע (160.5 מ"ר), גודל המגרש: 7,680 רגל רבוע (713 מ"ר), מספר MLS: SR17221011
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, : 1,723 רגל רבוע (160.1 מ"ר), גודל המגרש: 6,543 רגל רבוע (608 מ"ר), מספר MLS: SR17258999
: 1,796 רגל רבוע (166.8 מ"ר), גודל המגרש: 7,067 רגל רבוע (657 מ"ר), מספר MLS: SR17131070
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, : 1,672 רגל רבוע (155.3 מ"ר), גודל המגרש: 0.54 אקר (0.22 הקטאר), מספר MLS: SR17235678
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, : 1,520 רגל רבוע (141.2 מ"ר), גודל המגרש: 5,912 רגל רבוע (549 מ"ר), מספר MLS: SR17105351
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, : 1,200 רגל רבוע (111.5 מ"ר), גודל המגרש: 5,981 רגל רבוע (556 מ"ר), מספר MLS: SR17242841
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, : 1,086 רגל רבוע (100.9 מ"ר), גודל המגרש: 5,913 רגל רבוע (549 מ"ר), מספר MLS: SR17243260
נכסים 1 - 15 מתוך 33