למשל: Sarasota או 34233
PALMDALE, מגורים למכירה
נכסים 1 - 15 מתוך 242
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 4, : 5,285 רגל רבוע (491 מ"ר), גודל המגרש: 2.39 אקר (0.97 הקטאר), מספר MLS: SR17205341
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 4, : 3,542 רגל רבוע (329.1 מ"ר), גודל המגרש: 5 אקר (2.02 הקטאר), מספר MLS: SR17164751
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 4, : 3,810 רגל רבוע (353.9 מ"ר), גודל המגרש: 1.12 אקר (0.45 הקטאר), מספר MLS: SR17103179
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 5, : 5,036 רגל רבוע (467.8 מ"ר), גודל המגרש: 1.23 אקר (0.5 הקטאר), מספר MLS: SR17110155
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 4, : 4,717 רגל רבוע (438.2 מ"ר), גודל המגרש: 0.46 אקר (0.19 הקטאר), מספר MLS: SR16752814
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 4, : 4,630 רגל רבוע (430.1 מ"ר), גודל המגרש: 0.31 אקר (0.12 הקטאר), מספר MLS: SR17193898
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 2, : 3,092 רגל רבוע (287.2 מ"ר), גודל המגרש: 0.45 אקר (0.18 הקטאר), מספר MLS: SR17190591
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 5, : 5,240 רגל רבוע (486.8 מ"ר), גודל המגרש: 2.14 אקר (0.86 הקטאר), מספר MLS: SR17022755
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 4, : 4,119 רגל רבוע (382.7 מ"ר), גודל המגרש: 0.49 אקר (0.2 הקטאר), מספר MLS: SR17202958
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, : 3,024 רגל רבוע (280.9 מ"ר), גודל המגרש: 1.02 אקר (0.41 הקטאר), מספר MLS: SR17113459
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, : 2,784 רגל רבוע (258.6 מ"ר), גודל המגרש: 9.58 אקר (3.88 הקטאר), מספר MLS: SR16704421
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, : 2,524 רגל רבוע (234.5 מ"ר), גודל המגרש: 2.6 אקר (1.05 הקטאר), מספר MLS: SR17188716
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, : 3,401 רגל רבוע (316 מ"ר), גודל המגרש: 1 אקר (0.4 הקטאר), מספר MLS: SR17155413
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, : 3,258 רגל רבוע (302.7 מ"ר), גודל המגרש: 1.24 אקר (0.5 הקטאר), מספר MLS: SR17067804
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, : 3,516 רגל רבוע (326.6 מ"ר), גודל המגרש: 1.02 אקר (0.41 הקטאר), מספר MLS: SR17169189
נכסים 1 - 15 מתוך 242