למשל: Sarasota או 34233
PALM SPRINGS, למגורים למכירה
נכסים 1 - 15 מתוך 500
מספר חדרי שינה: 8, מספר חדרי שירותים: 9, חצי חדר שירותים: 2, : 8,826 רגל רבוע (819.9 מ"ר), גודל המגרש: 70 (28.33 הקטאר), מספר MLS: 17197236PS
מספר חדרי שינה: 7, מספר חדרי שירותים: 8, חצי חדר שירותים: 6, : 11,080 רגל רבוע (1,029.3 מ"ר), גודל המגרש: 1.5 (0.61 הקטאר), מספר MLS: 15893605PS
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 6, חצי חדר שירותים: 2, : 7,371 רגל רבוע (684.8 מ"ר), גודל המגרש: 1.45 (0.59 הקטאר), מספר MLS: 16164566
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 5, חצי חדר שירותים: 1, : 7,500 רגל רבוע (696.8 מ"ר), גודל המגרש: 2.25 (0.91 הקטאר), מספר MLS: 15947247
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 4, : 8,323 רגל רבוע (773.2 מ"ר), גודל המגרש: 1.88 (0.76 הקטאר), מספר MLS: 16183844PS
מספר חדרי שינה: 9, מספר חדרי שירותים: 12, : 9,445 רגל רבוע (877.4 מ"ר), גודל המגרש: 0.8 (0.32 הקטאר), מספר MLS: 16139826
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 3, : 2,700 רגל רבוע (250.8 מ"ר), גודל המגרש: 0.64 (0.26 הקטאר), מספר MLS: 17196476PS
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 4, חצי חדר שירותים: 1, : 5,074 רגל רבוע (471.4 מ"ר), גודל המגרש: 0.72 (0.29 הקטאר), מספר MLS: 16155906PS
מספר חדרי שינה: 8, מספר חדרי שירותים: 8, חצי חדר שירותים: 1, : 5,200 רגל רבוע (483.1 מ"ר), גודל המגרש: 0.62 (0.25 הקטאר), מספר MLS: 17189124PS
מספר חדרי שינה: 10, מספר חדרי שירותים: 11, : 9,318 רגל רבוע (865.6 מ"ר), גודל המגרש: 1.38 (0.56 הקטאר), מספר MLS: 17194704PS
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 5, : 4,763 רגל רבוע (442.5 מ"ר), גודל המגרש: 0.72 (0.29 הקטאר), מספר MLS: 17202630PS
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 6, : 5,049 רגל רבוע (469.1 מ"ר), גודל המגרש: 0.43 (0.17 הקטאר), מספר MLS: 16186258PS
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 4, חצי חדר שירותים: 1, : 3,521 רגל רבוע (327.1 מ"ר), גודל המגרש: 1.04 (0.42 הקטאר), מספר MLS: 16188136PS
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 4, חצי חדר שירותים: 1, : 3,600 רגל רבוע (334.4 מ"ר), גודל המגרש: 0.45 (0.18 הקטאר), מספר MLS: 17194464PS
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 5, : 3,612 רגל רבוע (335.6 מ"ר), גודל המגרש: 0.53 (0.21 הקטאר), מספר MLS: 17191550PS
נכסים 1 - 15 מתוך 500