למשל: Sarasota או 34233
PALM SPRINGS, מגורים למכירה
נכסים 1 - 15 מתוך 500
מספר חדרי שינה: 8, מספר חדרי שירותים: 9, חצי חדר שירותים: 2, : 8,826 רגל רבוע (819.9 מ"ר), גודל המגרש: 70 אקר (28.33 הקטאר), מספר MLS: 17197236PS
מספר חדרי שינה: 7, מספר חדרי שירותים: 8, חצי חדר שירותים: 6, : 11,080 רגל רבוע (1,029.3 מ"ר), גודל המגרש: 1.5 אקר (0.61 הקטאר), מספר MLS: 15893605PS
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 6, חצי חדר שירותים: 2, : 7,371 רגל רבוע (684.8 מ"ר), גודל המגרש: 1.45 אקר (0.59 הקטאר), מספר MLS: 16164566
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 5, חצי חדר שירותים: 1, : 7,500 רגל רבוע (696.8 מ"ר), גודל המגרש: 2.25 אקר (0.91 הקטאר), מספר MLS: 15947247
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 4, : 8,323 רגל רבוע (773.2 מ"ר), גודל המגרש: 1.88 אקר (0.76 הקטאר), מספר MLS: 16183844PS
מספר חדרי שינה: 9, מספר חדרי שירותים: 12, : 9,445 רגל רבוע (877.4 מ"ר), גודל המגרש: 0.8 אקר (0.32 הקטאר), מספר MLS: 16139826
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 3, : 2,700 רגל רבוע (250.8 מ"ר), גודל המגרש: 0.64 אקר (0.26 הקטאר), מספר MLS: 17196476PS
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 4, חצי חדר שירותים: 1, : 5,074 רגל רבוע (471.4 מ"ר), גודל המגרש: 0.72 אקר (0.29 הקטאר), מספר MLS: 16155906PS
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 5, חצי חדר שירותים: 1, : 5,200 רגל רבוע (483.1 מ"ר), גודל המגרש: 0.4 אקר (0.16 הקטאר), מספר MLS: 17217636PS
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 5, : 5,200 רגל רבוע (483.1 מ"ר), גודל המגרש: 0.62 אקר (0.25 הקטאר), מספר MLS: 17189124PS
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 4, חצי חדר שירותים: 1, : 3,664 רגל רבוע (340.4 מ"ר), גודל המגרש: 0.72 אקר (0.29 הקטאר), מספר MLS: 17216668
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 7, : 4,626 רגל רבוע (429.8 מ"ר), גודל המגרש: 0.47 אקר (0.19 הקטאר), מספר MLS: 17206468PS
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 4, חצי חדר שירותים: 1, : 4,118 רגל רבוע (382.6 מ"ר), גודל המגרש: 0.55 אקר (0.22 הקטאר), מספר MLS: 17207852PS
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 4, חצי חדר שירותים: 1, : 3,521 רגל רבוע (327.1 מ"ר), גודל המגרש: 1.04 אקר (0.42 הקטאר), מספר MLS: 16188136PS
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 4, : 3,200 רגל רבוע (297.3 מ"ר), גודל המגרש: 0.29 אקר (0.12 הקטאר), מספר MLS: 17215376PS
נכסים 1 - 15 מתוך 500