למשל: Sarasota או 34233
PALM DESERT, מגורים למכירה
נכסים 1 - 15 מתוך 134
מספר חדרי שינה: 10, מספר חדרי שירותים: 10, חצי חדר שירותים: 1, : 10,885 רגל רבוע (1,011.2 מ"ר), גודל המגרש: 18.58 אקר (7.52 הקטאר), מספר MLS: 17207196
מספר חדרי שינה: 9, מספר חדרי שירותים: 12, חצי חדר שירותים: 1, : 6,428 רגל רבוע (597.2 מ"ר), גודל המגרש: 7.5 אקר (3.04 הקטאר), מספר MLS: 17269702
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 6, חצי חדר שירותים: 3, : 9,144 רגל רבוע (849.5 מ"ר), גודל המגרש: 5.09 אקר (2.06 הקטאר), מספר MLS: 17240484
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 4, : 4,686 רגל רבוע (435.3 מ"ר), גודל המגרש: 0.45 אקר (0.18 הקטאר), מספר MLS: 17289534PS
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, : 4,064 רגל רבוע (377.5 מ"ר), גודל המגרש: 0.31 אקר (0.13 הקטאר), מספר MLS: 18299404PS
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 4, : 2,799 רגל רבוע (260 מ"ר), גודל המגרש: 0.26 אקר (0.11 הקטאר), מספר MLS: 18303462PS
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 4, : 2,799 רגל רבוע (260 מ"ר), גודל המגרש: 0.27 אקר (0.11 הקטאר), מספר MLS: 18303474PS
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, : 2,787 רגל רבוע (258.9 מ"ר), גודל המגרש: 0.32 אקר (0.13 הקטאר), מספר MLS: 17297244PS
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 4, חצי חדר שירותים: 1, : 3,869 רגל רבוע (359.4 מ"ר), גודל המגרש: 0.24 אקר (0.1 הקטאר), מספר MLS: 17275268PS
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, : 3,052 רגל רבוע (283.5 מ"ר), גודל המגרש: 0.5 אקר (0.2 הקטאר), מספר MLS: 17220632PS
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 4, חצי חדר שירותים: 1, : 3,562 רגל רבוע (330.9 מ"ר), גודל המגרש: 3,049 רגל רבוע (283 מ"ר), מספר MLS: 17289132PS
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 2, : 3,412 רגל רבוע (317 מ"ר), גודל המגרש: 0.31 אקר (0.13 הקטאר), מספר MLS: 17278960PS
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, : 2,952 רגל רבוע (274.2 מ"ר), גודל המגרש: 9,583 רגל רבוע (890 מ"ר), מספר MLS: SR17248420
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, : 3,155 רגל רבוע (293.1 מ"ר), גודל המגרש: 0.39 אקר (0.16 הקטאר), מספר MLS: 17287042PS
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, : 2,041 רגל רבוע (189.6 מ"ר), גודל המגרש: 0.32 אקר (0.13 הקטאר), מספר MLS: 18303290PS
נכסים 1 - 15 מתוך 134