למשל: Sarasota או 34233
NORTH HOLLYWOOD, מגורים למכירה
נכסים 1 - 15 מתוך 197
מספר חדרי שינה: 36, : 23,326 רגל רבוע (2,167 מ"ר), גודל המגרש: 0.26 אקר (0.11 הקטאר), מספר MLS: 17269492
: 21,250 רגל רבוע (1,974.1 מ"ר), גודל המגרש: 0.3 אקר (0.12 הקטאר), מספר MLS: 17243746
: 7,546 רגל רבוע (701 מ"ר), גודל המגרש: 7,364 רגל רבוע (684 מ"ר), מספר MLS: 17259336
מספר חדרי שינה: 12, : 7,660 רגל רבוע (711.6 מ"ר), גודל המגרש: 6,913 רגל רבוע (642 מ"ר), מספר MLS: 17265700
מספר חדרי שינה: 10, : 5,939 רגל רבוע (551.7 מ"ר), גודל המגרש: 0.23 אקר (0.09 הקטאר), מספר MLS: 17259704
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 5, : 4,075 רגל רבוע (378.6 מ"ר), גודל המגרש: 6,550 רגל רבוע (608 מ"ר), מספר MLS: 17271982
מספר חדרי שינה: 6, : 4,880 רגל רבוע (453.4 מ"ר), גודל המגרש: 6,549 רגל רבוע (608 מ"ר), מספר MLS: 17246060
מספר חדרי שינה: 14, : 9,114 רגל רבוע (846.7 מ"ר), גודל המגרש: 7,367 רגל רבוע (684 מ"ר), מספר MLS: 17197962
מספר חדרי שינה: 12, : 7,884 רגל רבוע (732.4 מ"ר), גודל המגרש: 6,047 רגל רבוע (562 מ"ר), מספר MLS: 17279562
: 8,107 רגל רבוע (753.1 מ"ר), גודל המגרש: 7,259 רגל רבוע (674 מ"ר), מספר MLS: SR17167544
מספר חדרי שינה: 14, : 8,927 רגל רבוע (829.3 מ"ר), גודל המגרש: 6,375 רגל רבוע (592 מ"ר), מספר MLS: 17257842
מספר חדרי שינה: 2, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, : 1,880 רגל רבוע (174.7 מ"ר), גודל המגרש: 0.68 אקר (0.28 הקטאר), מספר MLS: 17269120
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 3, : 2,317 רגל רבוע (215.2 מ"ר), גודל המגרש: 6,600 רגל רבוע (613 מ"ר), מספר MLS: 17269384
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 1, חצי חדר שירותים: 1, : 2,654 רגל רבוע (246.6 מ"ר), מספר MLS: 17250508
מספר חדרי שינה: 4, : 2,639 רגל רבוע (245.2 מ"ר), גודל המגרש: 6,550 רגל רבוע (608 מ"ר), מספר MLS: 17278532
נכסים 1 - 15 מתוך 197