למשל: Sarasota או 34233
NEWBURY PARK, מגורים למכירה
נכסים 1 - 15 מתוך 108
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 4, חצי חדר שירותים: 1, : 4,062 רגל רבוע (377.4 מ"ר), גודל המגרש: 1.53 אקר (0.62 הקטאר), מספר MLS: 217011730
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 4, חצי חדר שירותים: 2, : 4,846 רגל רבוע (450.2 מ"ר), גודל המגרש: 0.31 אקר (0.12 הקטאר), מספר MLS: 217013175
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 5, חצי חדר שירותים: 1, : 5,159 רגל רבוע (479.3 מ"ר), גודל המגרש: 0.45 אקר (0.18 הקטאר), מספר MLS: 217013058
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 4, חצי חדר שירותים: 1, : 3,878 רגל רבוע (360.3 מ"ר), גודל המגרש: 0.42 אקר (0.17 הקטאר), מספר MLS: 217010694
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 4, חצי חדר שירותים: 1, : 4,355 רגל רבוע (404.6 מ"ר), גודל המגרש: 0.28 אקר (0.11 הקטאר), מספר MLS: 217013063
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, : 3,759 רגל רבוע (349.2 מ"ר), גודל המגרש: 1.11 אקר (0.45 הקטאר), מספר MLS: 217009807
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 4, : 4,029 רגל רבוע (374.3 מ"ר), גודל המגרש: 9,512 רגל רבוע (884 מ"ר), מספר MLS: 217013079
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, : 3,540 רגל רבוע (328.9 מ"ר), גודל המגרש: 0.39 אקר (0.16 הקטאר), מספר MLS: 217011033
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 4, חצי חדר שירותים: 1, : 3,672 רגל רבוע (341.1 מ"ר), גודל המגרש: 8,442 רגל רבוע (784 מ"ר), מספר MLS: 217012522
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, : 3,088 רגל רבוע (286.9 מ"ר), גודל המגרש: 0.52 אקר (0.21 הקטאר), מספר MLS: SR17243214
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, : 3,633 רגל רבוע (337.5 מ"ר), גודל המגרש: 9,965 רגל רבוע (926 מ"ר), מספר MLS: 217012731
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, : 3,611 רגל רבוע (335.5 מ"ר), גודל המגרש: 7,277 רגל רבוע (676 מ"ר), מספר MLS: 217013302
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, : 3,742 רגל רבוע (347.6 מ"ר), גודל המגרש: 8,382 רגל רבוע (779 מ"ר), מספר MLS: 217012301
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, : 3,540 רגל רבוע (328.9 מ"ר), גודל המגרש: 0.35 אקר (0.14 הקטאר), מספר MLS: SR17229481
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, : 2,923 רגל רבוע (271.5 מ"ר), גודל המגרש: 8,587 רגל רבוע (798 מ"ר), מספר MLS: 217012943
נכסים 1 - 15 מתוך 108