למשל: Sarasota או 34233
LOS ANGELES (CITY), מגורים למכירה
נכסים 1 - 15 מתוך 500
מספר חדרי שינה: 14, מספר חדרי שירותים: 27, : 56,500 רגל רבוע (5,248.8 מ"ר), גודל המגרש: 4.69 אקר (1.9 הקטאר), מספר MLS: 16176526
מספר חדרי שינה: 12, מספר חדרי שירותים: 21, : 38,000 רגל רבוע (3,530.2 מ"ר), גודל המגרש: 1.08 אקר (0.44 הקטאר), מספר MLS: 18333320
מספר חדרי שינה: 12, מספר חדרי שירותים: 19, חצי חדר שירותים: 6, : 31,000 רגל רבוע (2,879.9 מ"ר), גודל המגרש: 1.03 אקר (0.42 הקטאר), מספר MLS: 18310922
מספר חדרי שינה: 7, מספר חדרי שירותים: 8, חצי חדר שירותים: 5, : 13,890 רגל רבוע (1,290.4 מ"ר), גודל המגרש: 2.15 אקר (0.87 הקטאר), מספר MLS: 18315722
מספר חדרי שינה: 7, מספר חדרי שירותים: 15, : 35,378 רגל רבוע (3,286.6 מ"ר), גודל המגרש: 2.2 אקר (0.89 הקטאר), מספר MLS: 18306460
מספר חדרי שינה: 8, מספר חדרי שירותים: 8, חצי חדר שירותים: 6, גודל המגרש: 1.95 אקר (0.79 הקטאר), מספר MLS: 18336162
מספר חדרי שינה: 8, מספר חדרי שירותים: 20, : 36,000 רגל רבוע (3,344.4 מ"ר), גודל המגרש: 1.1 אקר (0.45 הקטאר), מספר MLS: 18333754
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 6, חצי חדר שירותים: 2, : 11,821 רגל רבוע (1,098.2 מ"ר), גודל המגרש: 1.31 אקר (0.53 הקטאר), מספר MLS: 17274020
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 8, גודל המגרש: 0.81 אקר (0.33 הקטאר), מספר MLS: 18312610
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 8, חצי חדר שירותים: 4, גודל המגרש: 0.97 אקר (0.39 הקטאר), מספר MLS: 17283778
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 9, גודל המגרש: 0.69 אקר (0.28 הקטאר), מספר MLS: 17209414
מספר חדרי שינה: 7, מספר חדרי שירותים: 7, : 9,756 רגל רבוע (906.3 מ"ר), גודל המגרש: 1.63 אקר (0.66 הקטאר), מספר MLS: 17280094
מספר חדרי שינה: 7, מספר חדרי שירותים: 6, חצי חדר שירותים: 2, גודל המגרש: 1.42 אקר (0.57 הקטאר), מספר MLS: 18311150
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 11, : 14,762 רגל רבוע (1,371.4 מ"ר), גודל המגרש: 3.86 אקר (1.56 הקטאר), מספר MLS: 18320568
נכסים 1 - 15 מתוך 500