למשל: Sarasota או 34233
LOS ANGELES (CITY), מגורים למכירה
נכסים 1 - 15 מתוך 500
מספר חדרי שינה: 14, מספר חדרי שירותים: 27, : 56,500 רגל רבוע (5,248.8 מ"ר), גודל המגרש: 4.69 אקר (1.9 הקטאר), מספר MLS: 16176526
מספר חדרי שינה: 17, מספר חדרי שירותים: 22, : 30,000 רגל רבוע (2,787 מ"ר), גודל המגרש: 2.81 אקר (1.14 הקטאר), מספר MLS: 16108388
מספר חדרי שינה: 10, מספר חדרי שירותים: 14, : 35,378 רגל רבוע (3,286.6 מ"ר), גודל המגרש: 2.2 אקר (0.89 הקטאר), מספר MLS: 16186254
מספר חדרי שינה: 9, מספר חדרי שירותים: 9, : 10,907 רגל רבוע (1,013.3 מ"ר), גודל המגרש: 1.16 אקר (0.47 הקטאר), מספר MLS: 17191394
מספר חדרי שינה: 7, מספר חדרי שירותים: 8, חצי חדר שירותים: 4, גודל המגרש: 8.29 אקר (3.36 הקטאר), מספר MLS: 16186748
מספר חדרי שינה: 2, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 3, : 1,780 רגל רבוע (165.4 מ"ר), גודל המגרש: 2.23 אקר (0.9 הקטאר), מספר MLS: 17199990
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 9, גודל המגרש: 0.69 אקר (0.28 הקטאר), מספר MLS: 17209414
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 6, גודל המגרש: 2.18 אקר (0.88 הקטאר), מספר MLS: 16180030
מספר חדרי שינה: 9, מספר חדרי שירותים: 10, חצי חדר שירותים: 2, : 12,600 רגל רבוע (1,170.5 מ"ר), גודל המגרש: 0.76 אקר (0.31 הקטאר), מספר MLS: 17205272
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 5, : 8,290 רגל רבוע (770.1 מ"ר), גודל המגרש: 0.41 אקר (0.17 הקטאר), מספר MLS: 17221016
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 10, : 11,000 רגל רבוע (1,021.9 מ"ר), גודל המגרש: 2 אקר (0.81 הקטאר), מספר MLS: 17215084
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 6, חצי חדר שירותים: 4, : 9,753 רגל רבוע (906.1 מ"ר), גודל המגרש: 3.98 אקר (1.61 הקטאר), מספר MLS: 17212206
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 6, חצי חדר שירותים: 2, : 12,000 רגל רבוע (1,114.8 מ"ר), גודל המגרש: 0.66 אקר (0.27 הקטאר), מספר MLS: 17212146
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 5, חצי חדר שירותים: 1, : 11,805 רגל רבוע (1,096.7 מ"ר), גודל המגרש: 0.68 אקר (0.28 הקטאר), מספר MLS: 17216720
מספר חדרי שינה: 7, מספר חדרי שירותים: 8, : 10,000 רגל רבוע (929 מ"ר), גודל המגרש: 0.56 אקר (0.23 הקטאר), מספר MLS: 17196022
נכסים 1 - 15 מתוך 500