למשל: Sarasota או 34233
LOS ANGELES (CITY), מגורים למכירה
נכסים 1 - 15 מתוך 500
מספר חדרי שינה: 14, מספר חדרי שירותים: 27, : 56,500 רגל רבוע (5,248.8 מ"ר), גודל המגרש: 4.69 אקר (1.9 הקטאר), מספר MLS: 16176526
: 463,998 רגל רבוע (43,105.4 מ"ר), גודל המגרש: 1.4 אקר (0.57 הקטאר), מספר MLS: SR17124374
מספר חדרי שינה: 17, מספר חדרי שירותים: 22, : 30,000 רגל רבוע (2,787 מ"ר), גודל המגרש: 2.81 אקר (1.14 הקטאר), מספר MLS: 16108388
מספר חדרי שינה: 10, מספר חדרי שירותים: 14, : 35,378 רגל רבוע (3,286.6 מ"ר), גודל המגרש: 2.2 אקר (0.89 הקטאר), מספר MLS: 16186254
מספר חדרי שינה: 9, מספר חדרי שירותים: 9, : 10,907 רגל רבוע (1,013.3 מ"ר), גודל המגרש: 1.16 אקר (0.47 הקטאר), מספר MLS: 17191394
: 184,705 רגל רבוע (17,159.1 מ"ר), גודל המגרש: 0.47 אקר (0.19 הקטאר), מספר MLS: SR17124464
: 190,903 רגל רבוע (17,734.9 מ"ר), גודל המגרש: 0.53 אקר (0.21 הקטאר), מספר MLS: SR17125181
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 5, חצי חדר שירותים: 3, גודל המגרש: 0.81 אקר (0.33 הקטאר), מספר MLS: 17242162
מספר חדרי שינה: 7, מספר חדרי שירותים: 8, חצי חדר שירותים: 4, גודל המגרש: 8.29 אקר (3.36 הקטאר), מספר MLS: 16186748
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 6, חצי חדר שירותים: 2, גודל המגרש: 5.36 אקר (2.17 הקטאר), מספר MLS: 17240598
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 6, חצי חדר שירותים: 3, : 11,127 רגל רבוע (1,033.7 מ"ר), גודל המגרש: 0.41 אקר (0.17 הקטאר), מספר MLS: 17237800
מספר חדרי שינה: 2, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 3, : 1,780 רגל רבוע (165.4 מ"ר), גודל המגרש: 2.23 אקר (0.9 הקטאר), מספר MLS: 17199990
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 9, גודל המגרש: 0.69 אקר (0.28 הקטאר), מספר MLS: 17209414
מספר חדרי שינה: 7, מספר חדרי שירותים: 12, גודל המגרש: 0.68 אקר (0.27 הקטאר), מספר MLS: 17226404
מספר חדרי שינה: 8, מספר חדרי שירותים: 7, גודל המגרש: 2.78 אקר (1.12 הקטאר), מספר MLS: 17230660
נכסים 1 - 15 מתוך 500