למשל: Sarasota או 34233
LOS ANGELES (CITY), מגורים למכירה
נכסים 1 - 15 מתוך 500
מספר חדרי שינה: 14, מספר חדרי שירותים: 27, : 56,500 רגל רבוע (5,248.8 מ"ר), גודל המגרש: 4.69 אקר (1.9 הקטאר), מספר MLS: 16176526
מספר חדרי שינה: 9, מספר חדרי שירותים: 10, : 12,201 רגל רבוע (1,133.5 מ"ר), גודל המגרש: 10.06 אקר (4.07 הקטאר), מספר MLS: 17255910
מספר חדרי שינה: 8, מספר חדרי שירותים: 21, : 40,000 רגל רבוע (3,716 מ"ר), גודל המגרש: 1.35 אקר (0.55 הקטאר), מספר MLS: 17213272
מספר חדרי שינה: 9, מספר חדרי שירותים: 9, : 10,907 רגל רבוע (1,013.3 מ"ר), גודל המגרש: 1.16 אקר (0.47 הקטאר), מספר MLS: 17191394
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 9, גודל המגרש: 0.92 אקר (0.37 הקטאר), מספר MLS: 17271278
מספר חדרי שינה: 9, מספר חדרי שירותים: 11, גודל המגרש: 1.89 אקר (0.76 הקטאר), מספר MLS: 17288434
מספר חדרי שינה: 9, מספר חדרי שירותים: 12, חצי חדר שירותים: 2, גודל המגרש: 5.36 אקר (2.17 הקטאר), מספר MLS: 17240598
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 6, חצי חדר שירותים: 2, : 11,821 רגל רבוע (1,098.2 מ"ר), גודל המגרש: 1.31 אקר (0.53 הקטאר), מספר MLS: 17274020
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 6, חצי חדר שירותים: 3, : 11,127 רגל רבוע (1,033.7 מ"ר), גודל המגרש: 0.41 אקר (0.17 הקטאר), מספר MLS: 17237800
מספר חדרי שינה: 2, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 3, : 1,780 רגל רבוע (165.4 מ"ר), גודל המגרש: 2.23 אקר (0.9 הקטאר), מספר MLS: 17199990
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 5, חצי חדר שירותים: 3, גודל המגרש: 0.81 אקר (0.33 הקטאר), מספר MLS: 17279790
מספר חדרי שינה: 7, מספר חדרי שירותים: 7, : 9,756 רגל רבוע (906.3 מ"ר), גודל המגרש: 1.63 אקר (0.66 הקטאר), מספר MLS: 17280094
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 9, גודל המגרש: 0.69 אקר (0.28 הקטאר), מספר MLS: 17209414
: 31,000 רגל רבוע (2,879.9 מ"ר), גודל המגרש: 2.07 אקר (0.84 הקטאר), מספר MLS: 17284074
מספר חדרי שינה: 8, מספר חדרי שירותים: 7, גודל המגרש: 2.78 אקר (1.12 הקטאר), מספר MLS: 17230660
נכסים 1 - 15 מתוך 500