למשל: Sarasota או 34233
LOS ANGELES (CITY), למגורים למכירה
נכסים 1 - 15 מתוך 500
מספר חדרי שינה: 14, מספר חדרי שירותים: 27, : 56,500 רגל רבוע (5,248.8 מ"ר), גודל המגרש: 4.69 (1.9 הקטאר), מספר MLS: 16176526
מספר חדרי שינה: 17, מספר חדרי שירותים: 22, : 30,000 רגל רבוע (2,787 מ"ר), גודל המגרש: 2.81 (1.14 הקטאר), מספר MLS: 16108388
מספר חדרי שינה: 10, מספר חדרי שירותים: 14, : 35,378 רגל רבוע (3,286.6 מ"ר), גודל המגרש: 2.2 (0.89 הקטאר), מספר MLS: 16186254
מספר חדרי שינה: 11, מספר חדרי שירותים: 12, חצי חדר שירותים: 4, גודל המגרש: 4.38 (1.77 הקטאר), מספר MLS: 16167940
מספר חדרי שינה: 9, מספר חדרי שירותים: 9, : 10,907 רגל רבוע (1,013.3 מ"ר), גודל המגרש: 1.16 (0.47 הקטאר), מספר MLS: 17191394
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 8, : 10,129 רגל רבוע (941 מ"ר), גודל המגרש: 0.83 (0.33 הקטאר), מספר MLS: 16182796
מספר חדרי שינה: 11, מספר חדרי שירותים: 12, חצי חדר שירותים: 4, : 14,905 רגל רבוע (1,384.7 מ"ר), גודל המגרש: 2.16 (0.87 הקטאר), מספר MLS: 17202470
מספר חדרי שינה: 7, מספר חדרי שירותים: 8, חצי חדר שירותים: 4, גודל המגרש: 8.29 (3.36 הקטאר), מספר MLS: 16186748
מספר חדרי שינה: 2, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 3, : 1,780 רגל רבוע (165.4 מ"ר), גודל המגרש: 2.23 (0.9 הקטאר), מספר MLS: 17199990
מספר חדרי שינה: 8, מספר חדרי שירותים: 15, : 17,516 רגל רבוע (1,627.2 מ"ר), גודל המגרש: 0.59 (0.24 הקטאר), מספר MLS: 16157092
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 6, גודל המגרש: 2.18 (0.88 הקטאר), מספר MLS: 16180030
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 5, : 9,318 רגל רבוע (865.6 מ"ר), גודל המגרש: 3.71 (1.5 הקטאר), מספר MLS: 16164056
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 4, גודל המגרש: 0.31 (0.13 הקטאר), מספר MLS: 17191876
מספר חדרי שינה: 8, מספר חדרי שירותים: 12, גודל המגרש: 0.62 (0.25 הקטאר), מספר MLS: 17196816
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 7, : 8,337 רגל רבוע (774.5 מ"ר), גודל המגרש: 1.21 (0.49 הקטאר), מספר MLS: 17202878
נכסים 1 - 15 מתוך 500