למשל: Sarasota או 34233
LANCASTER, מגורים למכירה
נכסים 1 - 15 מתוך 211
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 5, : 3,400 רגל רבוע (315.9 מ"ר), גודל המגרש: 177 אקר (71.63 הקטאר), מספר MLS: 217009678
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, : 7,733 רגל רבוע (718.4 מ"ר), גודל המגרש: 0.99 אקר (0.4 הקטאר), מספר MLS: SR17209878
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 4, : 4,572 רגל רבוע (424.7 מ"ר), גודל המגרש: 0.94 אקר (0.38 הקטאר), מספר MLS: SR17271936
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, : 3,781 רגל רבוע (351.3 מ"ר), גודל המגרש: 2.51 אקר (1.02 הקטאר), מספר MLS: SR17193332
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, : 3,615 רגל רבוע (335.8 מ"ר), גודל המגרש: 0.92 אקר (0.37 הקטאר), מספר MLS: SR17280109
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, : 2,952 רגל רבוע (274.2 מ"ר), גודל המגרש: 0.44 אקר (0.18 הקטאר), מספר MLS: SR17257316
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, : 3,042 רגל רבוע (282.6 מ"ר), גודל המגרש: 0.58 אקר (0.24 הקטאר), מספר MLS: SR18010448
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 4, חצי חדר שירותים: 1, : 4,044 רגל רבוע (375.7 מ"ר), גודל המגרש: 0.35 אקר (0.14 הקטאר), מספר MLS: SR17253541
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, : 3,019 רגל רבוע (280.5 מ"ר), גודל המגרש: 0.46 אקר (0.19 הקטאר), מספר MLS: SR18000761
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, : 2,994 רגל רבוע (278.1 מ"ר), גודל המגרש: 0.93 אקר (0.38 הקטאר), מספר MLS: SR17168581
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, : 2,823 רגל רבוע (262.3 מ"ר), גודל המגרש: 5.01 אקר (2.03 הקטאר), מספר MLS: SR17199097
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 4, חצי חדר שירותים: 1, : 4,415 רגל רבוע (410.2 מ"ר), גודל המגרש: 9,451 רגל רבוע (878 מ"ר), מספר MLS: SR17260675
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 3, : 3,952 רגל רבוע (367.1 מ"ר), גודל המגרש: 0.31 אקר (0.13 הקטאר), מספר MLS: SR17185075
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, : 2,734 רגל רבוע (254 מ"ר), גודל המגרש: 0.33 אקר (0.13 הקטאר), מספר MLS: SR17270876
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, : 3,797 רגל רבוע (352.7 מ"ר), גודל המגרש: 9,428 רגל רבוע (876 מ"ר), מספר MLS: SR18013241
נכסים 1 - 15 מתוך 211