למשל: Sarasota או 34233
LANCASTER, מגורים למכירה
נכסים 1 - 15 מתוך 259
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, : 1,520 רגל רבוע (141.2 מ"ר), גודל המגרש: 6,513 רגל רבוע (605 מ"ר), מספר MLS: SR17068880
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, : 5,644 רגל רבוע (524.3 מ"ר), גודל המגרש: 0.57 אקר (0.23 הקטאר), מספר MLS: SR17053146
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, : 5,892 רגל רבוע (547.4 מ"ר), גודל המגרש: 1.28 אקר (0.52 הקטאר), מספר MLS: SR17078010
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, : 2,887 רגל רבוע (268.2 מ"ר), גודל המגרש: 19.82 אקר (8.02 הקטאר), מספר MLS: SR17074443
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 4, חצי חדר שירותים: 2, : 3,904 רגל רבוע (362.7 מ"ר), גודל המגרש: 2.42 אקר (0.98 הקטאר), מספר MLS: SR17114577
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 4, : 3,214 רגל רבוע (298.6 מ"ר), גודל המגרש: 4.97 אקר (2.01 הקטאר), מספר MLS: SR16742317
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 5, : 4,661 רגל רבוע (433 מ"ר), גודל המגרש: 2.57 אקר (1.04 הקטאר), מספר MLS: 217006552
: 5,696 רגל רבוע (529.2 מ"ר), גודל המגרש: 7,540 רגל רבוע (700 מ"ר), מספר MLS: SR17116534
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, : 3,615 רגל רבוע (335.8 מ"ר), גודל המגרש: 0.92 אקר (0.37 הקטאר), מספר MLS: SR17100796
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 3, : 3,033 רגל רבוע (281.8 מ"ר), גודל המגרש: 0.96 אקר (0.39 הקטאר), מספר MLS: 17227554
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, : 3,037 רגל רבוע (282.1 מ"ר), גודל המגרש: 0.93 אקר (0.38 הקטאר), מספר MLS: SR17111218
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 3, : 3,780 רגל רבוע (351.2 מ"ר), גודל המגרש: 0.58 אקר (0.23 הקטאר), מספר MLS: SR17123895
מספר חדרי שינה: 12, : 4,599 רגל רבוע (427.2 מ"ר), גודל המגרש: 0.39 אקר (0.16 הקטאר), מספר MLS: 16142108
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, : 3,062 רגל רבוע (284.5 מ"ר), גודל המגרש: 4.78 אקר (1.93 הקטאר), מספר MLS: SR17108699
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 4, : 3,664 רגל רבוע (340.4 מ"ר), גודל המגרש: 0.49 אקר (0.2 הקטאר), מספר MLS: SR17139796
נכסים 1 - 15 מתוך 259