למשל: Sarasota או 34233
JOSHUA TREE, מגורים למכירה
נכסים 1 - 14 מתוך 14
  • 1
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 4, חצי חדר שירותים: 1, : 3,619 רגל רבוע (336.2 מ"ר), גודל המגרש: 0.3 אקר (0.12 הקטאר), מספר MLS: 18305954PS
מספר חדרי שינה: 2, : 1,458 רגל רבוע (135.4 מ"ר), גודל המגרש: 2 אקר (0.81 הקטאר), מספר MLS: 18298956PS
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, : 3,077 רגל רבוע (285.9 מ"ר), גודל המגרש: 5 אקר (2.02 הקטאר), מספר MLS: 17280446PS
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 2, : 1,674 רגל רבוע (155.5 מ"ר), גודל המגרש: 5 אקר (2.02 הקטאר), מספר MLS: 17259168PS
מספר חדרי שינה: 4, חצי חדר שירותים: 1, : 2,185 רגל רבוע (203 מ"ר), גודל המגרש: 0.34 אקר (0.14 הקטאר), מספר MLS: 18299910PS
מספר חדרי שינה: 2, מספר חדרי שירותים: 2, : 1,260 רגל רבוע (117.1 מ"ר), גודל המגרש: 2.02 אקר (0.82 הקטאר), מספר MLS: 17219838PS
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, : 1,224 רגל רבוע (113.7 מ"ר), גודל המגרש: 0.42 אקר (0.17 הקטאר), מספר MLS: 18300686PS
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, : 1,618 רגל רבוע (150.3 מ"ר), גודל המגרש: 2.5 אקר (1.01 הקטאר), מספר MLS: 17207906PS
מספר חדרי שינה: 1, מספר חדרי שירותים: 1, : 630 רגל רבוע (58.5 מ"ר), גודל המגרש: 2.29 אקר (0.93 הקטאר), מספר MLS: 17298646PS
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, : 1,546 רגל רבוע (143.6 מ"ר), גודל המגרש: 8,160 רגל רבוע (758 מ"ר), מספר MLS: 17270216
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, : 1,863 רגל רבוע (173.1 מ"ר), גודל המגרש: 7,440 רגל רבוע (691 מ"ר), מספר MLS: 217014734
מספר חדרי שינה: 1, חצי חדר שירותים: 1, : 480 רגל רבוע (44.6 מ"ר), גודל המגרש: 2.5 אקר (1.01 הקטאר), מספר MLS: 18309454PS
מספר חדרי שינה: 2, מספר חדרי שירותים: 1, : 956 רגל רבוע (88.8 מ"ר), גודל המגרש: 7,920 רגל רבוע (736 מ"ר), מספר MLS: 18315314PS
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, : 1,112 רגל רבוע (103.3 מ"ר), גודל המגרש: 9,450 רגל רבוע (878 מ"ר), מספר MLS: SR17264615
נכסים 1 - 14 מתוך 14
  • 1