למשל: Sarasota או 34233
JOSHUA TREE, מגורים למכירה
נכסים 1 - 13 מתוך 13
  • 1
מספר חדרי שינה: 1, מספר חדרי שירותים: 1, גודל המגרש: 225 אקר (91.05 הקטאר), מספר MLS: 18319050PS
מספר חדרי שינה: 2, : 1,458 רגל רבוע (135.4 מ"ר), גודל המגרש: 2 אקר (0.81 הקטאר), מספר MLS: 18298956PS
מספר חדרי שינה: 2, מספר חדרי שירותים: 2, : 1,260 רגל רבוע (117.1 מ"ר), גודל המגרש: 1.92 אקר (0.78 הקטאר), מספר MLS: 18323474PS
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, : 1,260 רגל רבוע (117.1 מ"ר), גודל המגרש: 2.22 אקר (0.9 הקטאר), מספר MLS: 18323486PS
מספר חדרי שינה: 4, חצי חדר שירותים: 1, : 2,185 רגל רבוע (203 מ"ר), גודל המגרש: 0.34 אקר (0.14 הקטאר), מספר MLS: 18299910PS
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, : 1,224 רגל רבוע (113.7 מ"ר), גודל המגרש: 0.42 אקר (0.17 הקטאר), מספר MLS: 18300686PS
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, : 1,618 רגל רבוע (150.3 מ"ר), גודל המגרש: 2.5 אקר (1.01 הקטאר), מספר MLS: 17207906PS
מספר חדרי שינה: 2, מספר חדרי שירותים: 1, : 892 רגל רבוע (82.9 מ"ר), גודל המגרש: 5 אקר (2.02 הקטאר), מספר MLS: 18332536PS
מספר חדרי שינה: 2, מספר חדרי שירותים: 1, : 872 רגל רבוע (81 מ"ר), גודל המגרש: 5 אקר (2.02 הקטאר), מספר MLS: 18346686PS
מספר חדרי שינה: 2, : 1,360 רגל רבוע (126.3 מ"ר), גודל המגרש: 2.5 אקר (1.01 הקטאר), מספר MLS: 18318384PS
מספר חדרי שינה: 2, מספר חדרי שירותים: 1, : 660 רגל רבוע (61.3 מ"ר), גודל המגרש: 2.5 אקר (1.01 הקטאר), מספר MLS: 18340592PS
מספר חדרי שינה: 2, מספר חדרי שירותים: 2, : 1,056 רגל רבוע (98.1 מ"ר), גודל המגרש: 2.5 אקר (1.01 הקטאר), מספר MLS: 18328238PS
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, : 1,120 רגל רבוע (104 מ"ר), גודל המגרש: 0.45 אקר (0.18 הקטאר), מספר MLS: 18319510PS
נכסים 1 - 13 מתוך 13
  • 1