למשל: Sarasota או 34233
HAWTHORNE, מגורים למכירה
נכסים 1 - 15 מתוך 17
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 3, : 2,007 רגל רבוע (186.5 מ"ר), גודל המגרש: 7,489 רגל רבוע (696 מ"ר), מספר MLS: 17259876
מספר חדרי שינה: 7, : 3,696 רגל רבוע (343.4 מ"ר), גודל המגרש: 5,444 רגל רבוע (506 מ"ר), מספר MLS: 17267370
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 1, : 1,148 רגל רבוע (106.6 מ"ר), גודל המגרש: 5,287 רגל רבוע (491 מ"ר), מספר MLS: 17270722
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, : 2,968 רגל רבוע (275.7 מ"ר), גודל המגרש: 7,285 רגל רבוע (677 מ"ר), מספר MLS: 17221788
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, : 1,314 רגל רבוע (122.1 מ"ר), גודל המגרש: 4,304 רגל רבוע (400 מ"ר), מספר MLS: 317006050
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, : 1,700 רגל רבוע (157.9 מ"ר), גודל המגרש: 5,456 רגל רבוע (507 מ"ר), מספר MLS: 17260728
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, : 1,456 רגל רבוע (135.3 מ"ר), גודל המגרש: 5,732 רגל רבוע (533 מ"ר), מספר MLS: 17257786
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 3, : 2,000 רגל רבוע (185.8 מ"ר), גודל המגרש: 5,488 רגל רבוע (510 מ"ר), מספר MLS: SR17059868
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, : 1,231 רגל רבוע (114.4 מ"ר), גודל המגרש: 5,464 רגל רבוע (508 מ"ר), מספר MLS: 17271372
מספר חדרי שינה: 2, מספר חדרי שירותים: 1, : 886 רגל רבוע (82.3 מ"ר), גודל המגרש: 6,023 רגל רבוע (560 מ"ר), מספר MLS: SR17194241
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 3, : 1,940 רגל רבוע (180.2 מ"ר), גודל המגרש: 6,592 רגל רבוע (612 מ"ר), מספר MLS: 17249882
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, : 1,124 רגל רבוע (104.4 מ"ר), גודל המגרש: 5,782 רגל רבוע (537 מ"ר), מספר MLS: 17235564
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, : 1,737 רגל רבוע (161.4 מ"ר), גודל המגרש: 1.76 אקר (0.71 הקטאר), מספר MLS: 17263608
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, : 1,601 רגל רבוע (148.7 מ"ר), גודל המגרש: 6,159 רגל רבוע (572 מ"ר), מספר MLS: 17249766
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, : 1,378 רגל רבוע (128 מ"ר), גודל המגרש: 6,800 רגל רבוע (632 מ"ר), מספר MLS: 217009133
נכסים 1 - 15 מתוך 17