למשל: Sarasota או 34233
DOWNEY, מגורים למכירה
נכסים 1 - 15 מתוך 34
מספר חדרי שינה: 25, : 12,212 רגל רבוע (1,134.5 מ"ר), גודל המגרש: 0.35 אקר (0.14 הקטאר), מספר MLS: 17266760
מספר חדרי שינה: 7, מספר חדרי שירותים: 7, : 6,800 רגל רבוע (631.7 מ"ר), גודל המגרש: 0.26 אקר (0.1 הקטאר), מספר MLS: 18398522
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, : 2,834 רגל רבוע (263.3 מ"ר), גודל המגרש: 0.23 אקר (0.09 הקטאר), מספר MLS: 218005682
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 1, חצי חדר שירותים: 1, : 2,259 רגל רבוע (209.9 מ"ר), גודל המגרש: 6,292 רגל רבוע (585 מ"ר), מספר MLS: 18382858
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, : 1,737 רגל רבוע (161.4 מ"ר), גודל המגרש: 5,687 רגל רבוע (528 מ"ר), מספר MLS: 18397472
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, : 1,980 רגל רבוע (183.9 מ"ר), גודל המגרש: 0.91 אקר (0.37 הקטאר), מספר MLS: 18312224
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, : 1,980 רגל רבוע (183.9 מ"ר), גודל המגרש: 0.91 אקר (0.37 הקטאר), מספר MLS: 18311366
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, : 1,950 רגל רבוע (181.2 מ"ר), גודל המגרש: 0.91 אקר (0.37 הקטאר), מספר MLS: 18312212
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, : 1,950 רגל רבוע (181.2 מ"ר), גודל המגרש: 0.91 אקר (0.37 הקטאר), מספר MLS: 18312234
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, : 1,564 רגל רבוע (145.3 מ"ר), גודל המגרש: 5,362 רגל רבוע (498 מ"ר), מספר MLS: SR18213021
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, : 1,904 רגל רבוע (176.9 מ"ר), גודל המגרש: 0.24 אקר (0.1 הקטאר), מספר MLS: 18301252
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 3, : 1,590 רגל רבוע (147.7 מ"ר), גודל המגרש: 0.91 אקר (0.37 הקטאר), מספר MLS: 18312232
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 3, : 1,590 רגל רבוע (147.7 מ"ר), גודל המגרש: 0.91 אקר (0.37 הקטאר), מספר MLS: 18312208
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 3, : 1,590 רגל רבוע (147.7 מ"ר), גודל המגרש: 0.91 אקר (0.37 הקטאר), מספר MLS: 18312206
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 3, : 1,590 רגל רבוע (147.7 מ"ר), גודל המגרש: 0.91 אקר (0.37 הקטאר), מספר MLS: 18312222
נכסים 1 - 15 מתוך 34