למשל: Sarasota או 34233
DESERT HOT SPRINGS, מגורים למכירה
נכסים 1 - 15 מתוך 146
מספר חדרי שינה: 7, מספר חדרי שירותים: 8, גודל המגרש: 1.22 אקר (0.49 הקטאר), מספר MLS: 15941839PS
מספר חדרי שינה: 8, גודל המגרש: 1.22 אקר (0.49 הקטאר), מספר MLS: 15888579
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 5, : 1,196 רגל רבוע (111.1 מ"ר), גודל המגרש: 60 אקר (24.28 הקטאר), מספר MLS: 17190302
מספר חדרי שינה: 14, : 8,100 רגל רבוע (752.5 מ"ר), גודל המגרש: 60 אקר (24.28 הקטאר), מספר MLS: 17190120
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, : 5,114 רגל רבוע (475.1 מ"ר), גודל המגרש: 2.52 אקר (1.02 הקטאר), מספר MLS: 15824419PS
גודל המגרש: 0.3 אקר (0.12 הקטאר)מספר MLS: 17200792PS
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 3, : 2,114 רגל רבוע (196.4 מ"ר), גודל המגרש: 0.3 אקר (0.12 הקטאר), מספר MLS: 16160708PS
: 2,193 רגל רבוע (203.7 מ"ר), גודל המגרש: 6,534 רגל רבוע (607 מ"ר), מספר MLS: SR17043115
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, : 1,478 רגל רבוע (137.3 מ"ר), גודל המגרש: 0.99 אקר (0.4 הקטאר), מספר MLS: 14748409PS
גודל המגרש: 0.3 אקר (0.12 הקטאר)מספר MLS: 17216966PS
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 3, : 3,028 רגל רבוע (281.3 מ"ר), גודל המגרש: 7,405 רגל רבוע (688 מ"ר), מספר MLS: 16177172PS
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, : 2,698 רגל רבוע (250.6 מ"ר), גודל המגרש: 8,712 רגל רבוע (809 מ"ר), מספר MLS: 17190250PS
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 3, : 1,932 רגל רבוע (179.5 מ"ר), גודל המגרש: 7,989 רגל רבוע (742 מ"ר), מספר MLS: 17213844PS
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 3, : 1,932 רגל רבוע (179.5 מ"ר), גודל המגרש: 8,672 רגל רבוע (806 מ"ר), מספר MLS: 17213826PS
גודל המגרש: 6,554 רגל רבוע (609 מ"ר)מספר MLS: 16168504PS
נכסים 1 - 15 מתוך 146