למשל: Sarasota או 34233
CATHEDRAL CITY, מגורים למכירה
נכסים 1 - 15 מתוך 130
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, : 3,127 רגל רבוע (290.5 מ"ר), גודל המגרש: 9,148 רגל רבוע (850 מ"ר), מספר MLS: 17210534PS
מספר חדרי שינה: 8, גודל המגרש: 0.33 אקר (0.13 הקטאר), מספר MLS: 17194258PS
מספר חדרי שינה: 8, : 4,600 רגל רבוע (427.3 מ"ר), גודל המגרש: 0.42 אקר (0.17 הקטאר), מספר MLS: 17223982PS
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 3, : 1,992 רגל רבוע (185.1 מ"ר), גודל המגרש: 3,485 רגל רבוע (324 מ"ר), מספר MLS: 17221890PS
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 3, : 2,199 רגל רבוע (204.3 מ"ר), גודל המגרש: 3,485 רגל רבוע (324 מ"ר), מספר MLS: 17221842PS
מספר חדרי שינה: 2, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, : 1,777 רגל רבוע (165.1 מ"ר), גודל המגרש: 3,485 רגל רבוע (324 מ"ר), מספר MLS: 17221826PS
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, : 2,321 רגל רבוע (215.6 מ"ר), גודל המגרש: 0.26 אקר (0.11 הקטאר), מספר MLS: 17210066PS
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 4, : 2,619 רגל רבוע (243.3 מ"ר), גודל המגרש: 0.23 אקר (0.09 הקטאר), מספר MLS: 17221368PS
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 3, : 2,408 רגל רבוע (223.7 מ"ר), גודל המגרש: 9,148 רגל רבוע (850 מ"ר), מספר MLS: 17234148PS
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 4, : 3,375 רגל רבוע (313.5 מ"ר), גודל המגרש: 0.4 אקר (0.16 הקטאר), מספר MLS: 17234158PS
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, : 1,720 רגל רבוע (159.8 מ"ר), גודל המגרש: 0.41 אקר (0.17 הקטאר), מספר MLS: 17237888PS
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 3, : 2,799 רגל רבוע (260 מ"ר), גודל המגרש: 7,841 רגל רבוע (728 מ"ר), מספר MLS: 17235038PS
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, : 2,513 רגל רבוע (233.5 מ"ר), גודל המגרש: 8,712 רגל רבוע (809 מ"ר), מספר MLS: 17220802PS
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, : 2,705 רגל רבוע (251.3 מ"ר), גודל המגרש: 9,148 רגל רבוע (850 מ"ר), מספר MLS: 17231488PS
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, : 2,038 רגל רבוע (189.3 מ"ר), גודל המגרש: 8,712 רגל רבוע (809 מ"ר), מספר MLS: 17243928PS
נכסים 1 - 15 מתוך 130