למשל: Sarasota או 34233
CATHEDRAL CITY, מגורים למכירה
נכסים 1 - 15 מתוך 109
מספר חדרי שינה: 12, גודל המגרש: 0.27 אקר (0.11 הקטאר), מספר MLS: 17206968
מספר חדרי שינה: 8, גודל המגרש: 0.33 אקר (0.13 הקטאר), מספר MLS: 17194258PS
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, : 3,627 רגל רבוע (336.9 מ"ר), גודל המגרש: 0.26 אקר (0.11 הקטאר), מספר MLS: 17271230PS
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, : 2,425 רגל רבוע (225.3 מ"ר), גודל המגרש: 8,712 רגל רבוע (809 מ"ר), מספר MLS: 17276584PS
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, : 2,389 רגל רבוע (221.9 מ"ר), גודל המגרש: 9,148 רגל רבוע (850 מ"ר), מספר MLS: 17285974PS
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, : 2,475 רגל רבוע (229.9 מ"ר), גודל המגרש: 7,841 רגל רבוע (728 מ"ר), מספר MLS: 17284828PS
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, : 1,685 רגל רבוע (156.5 מ"ר), גודל המגרש: 7,405 רגל רבוע (688 מ"ר), מספר MLS: 17288830PS
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 3, : 2,799 רגל רבוע (260 מ"ר), גודל המגרש: 7,841 רגל רבוע (728 מ"ר), מספר MLS: 17280536PS
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, : 2,160 רגל רבוע (200.7 מ"ר), גודל המגרש: 0.27 אקר (0.11 הקטאר), מספר MLS: 17275792PS
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 1, : 1,539 רגל רבוע (143 מ"ר), גודל המגרש: 8,712 רגל רבוע (809 מ"ר), מספר MLS: 17283716PS
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, : 1,870 רגל רבוע (173.7 מ"ר), מספר MLS: 17289820PS
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 3, : 1,872 רגל רבוע (173.9 מ"ר), גודל המגרש: 8,712 רגל רבוע (809 מ"ר), מספר MLS: 17290220PS
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 3, : 2,180 רגל רבוע (202.5 מ"ר), גודל המגרש: 5,227 רגל רבוע (486 מ"ר), מספר MLS: 17256792PS
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, : 2,641 רגל רבוע (245.3 מ"ר), גודל המגרש: 7,841 רגל רבוע (728 מ"ר), מספר MLS: 17288898PS
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 3, : 1,943 רגל רבוע (180.5 מ"ר), גודל המגרש: 8,712 רגל רבוע (809 מ"ר), מספר MLS: 17284720PS
נכסים 1 - 15 מתוך 109