למשל: Sarasota או 34233
CATHEDRAL CITY, מגורים למכירה
נכסים 1 - 15 מתוך 142
מספר חדרי שינה: 12, גודל המגרש: 0.27 אקר (0.11 הקטאר), מספר MLS: 17206968
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 3, : 2,554 רגל רבוע (237.3 מ"ר), גודל המגרש: 0.43 אקר (0.17 הקטאר), מספר MLS: 17211684PS
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, : 3,127 רגל רבוע (290.5 מ"ר), גודל המגרש: 9,148 רגל רבוע (850 מ"ר), מספר MLS: 17210534PS
מספר חדרי שינה: 8, גודל המגרש: 0.33 אקר (0.13 הקטאר), מספר MLS: 17194258PS
גודל המגרש: 0.37 אקר (0.15 הקטאר)מספר MLS: 17196540PS
מספר חדרי שינה: 2, מספר חדרי שירותים: 2, : 2,130 רגל רבוע (197.9 מ"ר), גודל המגרש: 0.28 אקר (0.11 הקטאר), מספר MLS: 17201498PS
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 3, : 2,918 רגל רבוע (271.1 מ"ר), גודל המגרש: 6,970 רגל רבוע (648 מ"ר), מספר MLS: 17210232PS
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, : 2,642 רגל רבוע (245.4 מ"ר), גודל המגרש: 6,970 רגל רבוע (648 מ"ר), מספר MLS: 15920241PS
מספר חדרי שינה: 9, : 4,997 רגל רבוע (464.2 מ"ר), גודל המגרש: 0.32 אקר (0.13 הקטאר), מספר MLS: 17193282PS
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 3, : 2,408 רגל רבוע (223.7 מ"ר), גודל המגרש: 9,148 רגל רבוע (850 מ"ר), מספר MLS: 17199244PS
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, : 2,321 רגל רבוע (215.6 מ"ר), גודל המגרש: 0.26 אקר (0.11 הקטאר), מספר MLS: 17210066PS
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 3, : 2,799 רגל רבוע (260 מ"ר), גודל המגרש: 7,841 רגל רבוע (728 מ"ר), מספר MLS: 17199606PS
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 4, : 2,754 רגל רבוע (255.8 מ"ר), גודל המגרש: 0.4 אקר (0.16 הקטאר), מספר MLS: 16185984PS
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, : 2,641 רגל רבוע (245.3 מ"ר), גודל המגרש: 7,405 רגל רבוע (688 מ"ר), מספר MLS: 17191768PS
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, : 2,557 רגל רבוע (237.5 מ"ר), גודל המגרש: 9,148 רגל רבוע (850 מ"ר), מספר MLS: 17207980PS
נכסים 1 - 15 מתוך 142