למשל: Sarasota או 34233
CATHEDRAL CITY, מגורים למכירה
נכסים 1 - 15 מתוך 100
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 1, : 2,600 רגל רבוע (241.5 מ"ר), גודל המגרש: 0.24 אקר (0.1 הקטאר), מספר MLS: 18364588PS
: 5,448 רגל רבוע (506.1 מ"ר), גודל המגרש: 0.37 אקר (0.15 הקטאר), מספר MLS: 18366142
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, : 2,738 רגל רבוע (254.4 מ"ר), גודל המגרש: 0.35 אקר (0.14 הקטאר), מספר MLS: 18355880PS
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 4, : 2,661 רגל רבוע (247.2 מ"ר), גודל המגרש: 0.26 אקר (0.11 הקטאר), מספר MLS: 18357752PS
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, : 3,850 רגל רבוע (357.7 מ"ר), גודל המגרש: 7,841 רגל רבוע (728 מ"ר), מספר MLS: 18350190PS
מספר חדרי שינה: 6, : 2,584 רגל רבוע (240.1 מ"ר), גודל המגרש: 0.32 אקר (0.13 הקטאר), מספר MLS: 318002386
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, : 3,456 רגל רבוע (321.1 מ"ר), גודל המגרש: 7,405 רגל רבוע (688 מ"ר), מספר MLS: 18364820PS
מספר חדרי שינה: 9, מספר חדרי שירותים: 6, : 3,528 רגל רבוע (327.8 מ"ר), גודל המגרש: 0.31 אקר (0.13 הקטאר), מספר MLS: 18364842PS
מספר חדרי שינה: 6, : 3,040 רגל רבוע (282.4 מ"ר), גודל המגרש: 7,841 רגל רבוע (728 מ"ר), מספר MLS: 318002388
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, : 3,456 רגל רבוע (321.1 מ"ר), גודל המגרש: 7,405 רגל רבוע (688 מ"ר), מספר MLS: 18346216
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 4, : 2,661 רגל רבוע (247.2 מ"ר), גודל המגרש: 0.26 אקר (0.11 הקטאר), מספר MLS: 18310260PS
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, : 1,997 רגל רבוע (185.5 מ"ר), גודל המגרש: 9,583 רגל רבוע (890 מ"ר), מספר MLS: 18332036PS
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, : 2,220 רגל רבוע (206.2 מ"ר), גודל המגרש: 6,534 רגל רבוע (607 מ"ר), מספר MLS: 18361958PS
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, : 1,825 רגל רבוע (169.5 מ"ר), גודל המגרש: 4,792 רגל רבוע (445 מ"ר), מספר MLS: 18345592PS
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, : 1,404 רגל רבוע (130.4 מ"ר), גודל המגרש: 8,276 רגל רבוע (769 מ"ר), מספר MLS: 18363542PS
נכסים 1 - 15 מתוך 100