למשל: Sarasota או 34233
CATHEDRAL CITY, מגורים למכירה
נכסים 1 - 15 מתוך 115
מספר חדרי שינה: 12, גודל המגרש: 0.27 אקר (0.11 הקטאר), מספר MLS: 17206968
מספר חדרי שינה: 8, גודל המגרש: 0.33 אקר (0.13 הקטאר), מספר MLS: 17194258PS
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, : 3,627 רגל רבוע (336.9 מ"ר), גודל המגרש: 0.26 אקר (0.11 הקטאר), מספר MLS: 17271230PS
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 3, : 2,199 רגל רבוע (204.3 מ"ר), גודל המגרש: 3,485 רגל רבוע (324 מ"ר), מספר MLS: 17221842PS
מספר חדרי שינה: 2, : 1,794 רגל רבוע (166.7 מ"ר), גודל המגרש: 0.42 אקר (0.17 הקטאר), מספר MLS: 17264134PS
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, : 2,321 רגל רבוע (215.6 מ"ר), גודל המגרש: 0.26 אקר (0.11 הקטאר), מספר MLS: 17210066PS
מספר חדרי שינה: 2, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, : 1,777 רגל רבוע (165.1 מ"ר), גודל המגרש: 3,485 רגל רבוע (324 מ"ר), מספר MLS: 17221826PS
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 3, : 2,799 רגל רבוע (260 מ"ר), גודל המגרש: 7,841 רגל רבוע (728 מ"ר), מספר MLS: 17235038PS
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, : 1,825 רגל רבוע (169.5 מ"ר), גודל המגרש: 4,792 רגל רבוע (445 מ"ר), מספר MLS: 17247476PS
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, : 1,896 רגל רבוע (176.1 מ"ר), גודל המגרש: 7,841 רגל רבוע (728 מ"ר), מספר MLS: 17240188PS
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, : 2,048 רגל רבוע (190.3 מ"ר), גודל המגרש: 7,841 רגל רבוע (728 מ"ר), מספר MLS: 17246068PS
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, : 1,429 רגל רבוע (132.8 מ"ר), גודל המגרש: 0.23 אקר (0.09 הקטאר), מספר MLS: 17248178PS
מספר חדרי שינה: 2, מספר חדרי שירותים: 2, : 1,840 רגל רבוע (170.9 מ"ר), גודל המגרש: 6,970 רגל רבוע (648 מ"ר), מספר MLS: 17227396PS
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 3, : 2,180 רגל רבוע (202.5 מ"ר), גודל המגרש: 5,227 רגל רבוע (486 מ"ר), מספר MLS: 17256792PS
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, : 1,825 רגל רבוע (169.5 מ"ר), גודל המגרש: 1,742 רגל רבוע (162 מ"ר), מספר MLS: 17268436PS
נכסים 1 - 15 מתוך 115