למשל: Sarasota או 34233
CANYON COUNTRY, מגורים למכירה
נכסים 1 - 15 מתוך 182
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 6, חצי חדר שירותים: 1, : 7,414 רגל רבוע (688.8 מ"ר), גודל המגרש: 1.99 אקר (0.8 הקטאר), מספר MLS: 17224356
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 5, : 7,553 רגל רבוע (701.7 מ"ר), גודל המגרש: 10.27 אקר (4.16 הקטאר), מספר MLS: SR17140317
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 5, : 5,275 רגל רבוע (490 מ"ר), גודל המגרש: 2.25 אקר (0.91 הקטאר), מספר MLS: 317005441
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 4, חצי חדר שירותים: 1, : 5,732 רגל רבוע (532.5 מ"ר), גודל המגרש: 3.14 אקר (1.27 הקטאר), מספר MLS: SR17074319
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 3, : 3,506 רגל רבוע (325.7 מ"ר), גודל המגרש: 2.25 אקר (0.91 הקטאר), מספר MLS: SR17137528
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 3, : 4,688 רגל רבוע (435.5 מ"ר), גודל המגרש: 2.58 אקר (1.04 הקטאר), מספר MLS: SR17141892
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 4, חצי חדר שירותים: 1, : 3,616 רגל רבוע (335.9 מ"ר), גודל המגרש: 1.02 אקר (0.41 הקטאר), מספר MLS: SR17128236
מספר חדרי שינה: 2, מספר חדרי שירותים: 2, : 2,300 רגל רבוע (213.7 מ"ר), גודל המגרש: 3.76 אקר (1.52 הקטאר), מספר MLS: SR17141777
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 5, : 4,748 רגל רבוע (441.1 מ"ר), גודל המגרש: 1.99 אקר (0.8 הקטאר), מספר MLS: SR16755231
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 4, חצי חדר שירותים: 1, : 4,517 רגל רבוע (419.6 מ"ר), גודל המגרש: 0.6 אקר (0.24 הקטאר), מספר MLS: SR17073476
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, : 3,608 רגל רבוע (335.2 מ"ר), גודל המגרש: 0.81 אקר (0.33 הקטאר), מספר MLS: SR17106040
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 6, : 4,940 רגל רבוע (458.9 מ"ר), גודל המגרש: 0.53 אקר (0.21 הקטאר), מספר MLS: SR17133683
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 6, : 4,681 רגל רבוע (434.9 מ"ר), גודל המגרש: 0.46 אקר (0.19 הקטאר), מספר MLS: SR17128213
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 6, : 4,940 רגל רבוע (458.9 מ"ר), גודל המגרש: 0.51 אקר (0.21 הקטאר), מספר MLS: SR17073508
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 3, : 3,704 רגל רבוע (344.1 מ"ר), גודל המגרש: 0.94 אקר (0.38 הקטאר), מספר MLS: SR17165805
נכסים 1 - 15 מתוך 182