למשל: Sarasota או 34233
CANOGA PARK, מגורים למכירה
נכסים 1 - 15 מתוך 55
: 3,889 רגל רבוע (361.3 מ"ר), גודל המגרש: 5,002 רגל רבוע (465 מ"ר), מספר MLS: SR18115691
: 3,548 רגל רבוע (329.6 מ"ר), גודל המגרש: 7,454 רגל רבוע (692 מ"ר), מספר MLS: SR18049643
מספר חדרי שינה: 5, : 2,133 רגל רבוע (198.2 מ"ר), גודל המגרש: 7,500 רגל רבוע (697 מ"ר), מספר MLS: 18308376
מספר חדרי שינה: 2, מספר חדרי שירותים: 1, : 918 רגל רבוע (85.3 מ"ר), גודל המגרש: 6,210 רגל רבוע (577 מ"ר), מספר MLS: SR18091838
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 4, : 3,149 רגל רבוע (292.5 מ"ר), גודל המגרש: 8,546 רגל רבוע (794 מ"ר), מספר MLS: SR18065021
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, : 1,459 רגל רבוע (135.5 מ"ר), גודל המגרש: 0.26 אקר (0.1 הקטאר), מספר MLS: 218005306
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, : 2,809 רגל רבוע (261 מ"ר), גודל המגרש: 5,183 רגל רבוע (482 מ"ר), מספר MLS: SR18089256
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, : 1,863 רגל רבוע (173.1 מ"ר), גודל המגרש: 7,755 רגל רבוע (720 מ"ר), מספר MLS: 818000553
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, : 2,425 רגל רבוע (225.3 מ"ר), גודל המגרש: 6,042 רגל רבוע (561 מ"ר), מספר MLS: 18332018
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, : 1,678 רגל רבוע (155.9 מ"ר), גודל המגרש: 5,929 רגל רבוע (551 מ"ר), מספר MLS: SR18112383
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, : 1,771 רגל רבוע (164.5 מ"ר), גודל המגרש: 8,400 רגל רבוע (780 מ"ר), מספר MLS: SR18076327
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, : 1,303 רגל רבוע (121 מ"ר), גודל המגרש: 7,525 רגל רבוע (699 מ"ר), מספר MLS: 218001618
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, : 1,716 רגל רבוע (159.4 מ"ר), גודל המגרש: 7,502 רגל רבוע (697 מ"ר), מספר MLS: SR18108915
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, : 1,912 רגל רבוע (177.6 מ"ר), גודל המגרש: 8,760 רגל רבוע (814 מ"ר), מספר MLS: SR18094257
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, : 1,894 רגל רבוע (176 מ"ר), גודל המגרש: 7,626 רגל רבוע (708 מ"ר), מספר MLS: SR18100965
נכסים 1 - 15 מתוך 55