למשל: Sarasota או 34233
CAMARILLO, מגורים למכירה
נכסים 1 - 15 מתוך 260
גודל המגרש: 260 אקר (105 הקטאר)מספר MLS: 218002506
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 6, חצי חדר שירותים: 1, : 5,980 רגל רבוע (555.5 מ"ר), גודל המגרש: 0.31 אקר (0.12 הקטאר), מספר MLS: 18333382
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 4, חצי חדר שירותים: 1, : 9,118 רגל רבוע (847.1 מ"ר), גודל המגרש: 2.78 אקר (1.13 הקטאר), מספר MLS: 218001606
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 7, חצי חדר שירותים: 1, : 9,250 רגל רבוע (859.3 מ"ר), גודל המגרש: 1.11 אקר (0.45 הקטאר), מספר MLS: 217000700
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 4, חצי חדר שירותים: 1, : 8,839 רגל רבוע (821.1 מ"ר), גודל המגרש: 1.85 אקר (0.75 הקטאר), מספר MLS: 218000074
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 6, חצי חדר שירותים: 1, : 5,984 רגל רבוע (555.9 מ"ר), גודל המגרש: 5.78 אקר (2.34 הקטאר), מספר MLS: 217008138
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 5, : 5,581 רגל רבוע (518.5 מ"ר), גודל המגרש: 2.39 אקר (0.97 הקטאר), מספר MLS: 217013005
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 4, חצי חדר שירותים: 1, : 5,100 רגל רבוע (473.8 מ"ר), גודל המגרש: 8.33 אקר (3.37 הקטאר), מספר MLS: 218000054
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, : 7,009 רגל רבוע (651.1 מ"ר), גודל המגרש: 1.13 אקר (0.46 הקטאר), מספר MLS: 218004428
מספר חדרי שינה: 10, מספר חדרי שירותים: 10, חצי חדר שירותים: 2, : 9,252 רגל רבוע (859.5 מ"ר), גודל המגרש: 1.04 אקר (0.42 הקטאר), מספר MLS: 217012855
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 4, חצי חדר שירותים: 1, : 6,068 רגל רבוע (563.7 מ"ר), גודל המגרש: 6.72 אקר (2.72 הקטאר), מספר MLS: 218002929
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 5, חצי חדר שירותים: 1, : 5,575 רגל רבוע (517.9 מ"ר), גודל המגרש: 5.35 אקר (2.17 הקטאר), מספר MLS: 218003048
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 4, : 3,653 רגל רבוע (339.4 מ"ר), גודל המגרש: 11 אקר (4.45 הקטאר), מספר MLS: 217010447
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 4, : 4,328 רגל רבוע (402.1 מ"ר), גודל המגרש: 3.18 אקר (1.29 הקטאר), מספר MLS: 217012175
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 4, חצי חדר שירותים: 1, : 5,008 רגל רבוע (465.2 מ"ר), גודל המגרש: 1.01 אקר (0.41 הקטאר), מספר MLS: 17286934
נכסים 1 - 15 מתוך 260