למשל: Sarasota או 34233
CALABASAS, מגורים למכירה
נכסים 1 - 15 מתוך 142
מספר חדרי שינה: 8, מספר חדרי שירותים: 5, חצי חדר שירותים: 2, : 10,387 רגל רבוע (965 מ"ר), גודל המגרש: 107 אקר (43.22 הקטאר), מספר MLS: 218008296
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 8, : 9,659 רגל רבוע (897.3 מ"ר), גודל המגרש: 4.69 אקר (1.9 הקטאר), מספר MLS: 18307970
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 7, : 12,235 רגל רבוע (1,136.6 מ"ר), גודל המגרש: 1.14 אקר (0.46 הקטאר), מספר MLS: SR18133403
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 6, גודל המגרש: 7.76 אקר (3.14 הקטאר), מספר MLS: 18358836
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 7, חצי חדר שירותים: 2, : 11,360 רגל רבוע (1,055.3 מ"ר), גודל המגרש: 1.59 אקר (0.64 הקטאר), מספר MLS: SR18145816
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 2, : 9,680 רגל רבוע (899.3 מ"ר), גודל המגרש: 0.97 אקר (0.39 הקטאר), מספר MLS: 18364410
מספר חדרי שינה: 7, מספר חדרי שירותים: 9, חצי חדר שירותים: 2, : 9,218 רגל רבוע (856.4 מ"ר), גודל המגרש: 10.23 אקר (4.14 הקטאר), מספר MLS: SR18106941
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 6, חצי חדר שירותים: 4, : 11,676 רגל רבוע (1,084.7 מ"ר), גודל המגרש: 1.3 אקר (0.52 הקטאר), מספר MLS: SR18062387
מספר חדרי שינה: 7, מספר חדרי שירותים: 8, : 9,336 רגל רבוע (867.3 מ"ר), גודל המגרש: 0.58 אקר (0.23 הקטאר), מספר MLS: SR18191076
מספר חדרי שינה: 7, מספר חדרי שירותים: 7, חצי חדר שירותים: 1, : 8,925 רגל רבוע (829.1 מ"ר), גודל המגרש: 11.5 אקר (4.65 הקטאר), מספר MLS: SR18099941
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 4, חצי חדר שירותים: 1, : 5,891 רגל רבוע (547.3 מ"ר), גודל המגרש: 9.77 אקר (3.95 הקטאר), מספר MLS: SR18174574
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 8, חצי חדר שירותים: 1, : 7,478 רגל רבוע (694.7 מ"ר), גודל המגרש: 11.94 אקר (4.83 הקטאר), מספר MLS: 18369512
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 7, חצי חדר שירותים: 1, : 7,036 רגל רבוע (653.6 מ"ר), גודל המגרש: 1.48 אקר (0.6 הקטאר), מספר MLS: SR18183496
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 5, : 6,990 רגל רבוע (649.4 מ"ר), גודל המגרש: 4.67 אקר (1.89 הקטאר), מספר MLS: SR18080549
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 6, חצי חדר שירותים: 1, : 6,756 רגל רבוע (627.6 מ"ר), גודל המגרש: 0.75 אקר (0.3 הקטאר), מספר MLS: SR17258575
נכסים 1 - 15 מתוך 142