למשל: Sarasota או 34233
APPLE VALLEY, מגורים למכירה
נכסים 1 - 14 מתוך 14
  • 1
מספר חדרי שינה: 7, מספר חדרי שירותים: 5, חצי חדר שירותים: 1, : 4,273 רגל רבוע (397 מ"ר), גודל המגרש: 0.56 אקר (0.23 הקטאר), מספר MLS: 17280990PS
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 3, : 1,999 רגל רבוע (185.7 מ"ר), גודל המגרש: 9.7 אקר (3.93 הקטאר), מספר MLS: 18302980
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, : 2,158 רגל רבוע (200.5 מ"ר), גודל המגרש: 0.44 אקר (0.18 הקטאר), מספר MLS: 17240890PS
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, : 2,031 רגל רבוע (188.7 מ"ר), גודל המגרש: 1 אקר (0.4 הקטאר), מספר MLS: 818000601
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, : 1,841 רגל רבוע (171 מ"ר), גודל המגרש: 0.46 אקר (0.18 הקטאר), מספר MLS: 17292326
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, : 2,562 רגל רבוע (238 מ"ר), גודל המגרש: 1 אקר (0.4 הקטאר), מספר MLS: 18312814
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, : 2,472 רגל רבוע (229.6 מ"ר), גודל המגרש: 1 אקר (0.4 הקטאר), מספר MLS: 18313006
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, : 1,639 רגל רבוע (152.3 מ"ר), גודל המגרש: 0.49 אקר (0.2 הקטאר), מספר MLS: 17283552
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, : 1,497 רגל רבוע (139.1 מ"ר), גודל המגרש: 0.62 אקר (0.25 הקטאר), מספר MLS: SR17266927
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, : 1,236 רגל רבוע (114.8 מ"ר), גודל המגרש: 1.25 אקר (0.51 הקטאר), מספר MLS: 17294034
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, : 1,658 רגל רבוע (154 מ"ר), גודל המגרש: 1 אקר (0.4 הקטאר), מספר MLS: SR18034555
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, : 1,449 רגל רבוע (134.6 מ"ר), גודל המגרש: 0.57 אקר (0.23 הקטאר), מספר MLS: 17296318
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, : 1,841 רגל רבוע (171 מ"ר), גודל המגרש: 0.41 אקר (0.17 הקטאר), מספר MLS: SR17206290
מספר חדרי שינה: 2, מספר חדרי שירותים: 2, : 2,280 רגל רבוע (211.8 מ"ר), גודל המגרש: 1.14 אקר (0.46 הקטאר), מספר MLS: SR18007542
נכסים 1 - 14 מתוך 14
  • 1