למשל: Sarasota או 34233
ACTON, מגורים למכירה
נכסים 1 - 15 מתוך 62
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 2, : 2,628 רגל רבוע (244.1 מ"ר), גודל המגרש: 149 אקר (60.11 הקטאר), מספר MLS: SR17062108
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 6, : 4,922 רגל רבוע (457.3 מ"ר), גודל המגרש: 9.87 אקר (3.99 הקטאר), מספר MLS: 17257128
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, : 3,132 רגל רבוע (291 מ"ר), גודל המגרש: 4.99 אקר (2.02 הקטאר), מספר MLS: SR17200410
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, : 2,302 רגל רבוע (213.9 מ"ר), גודל המגרש: 6.77 אקר (2.74 הקטאר), מספר MLS: SR17195390
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 5, : 5,179 רגל רבוע (481.1 מ"ר), גודל המגרש: 2.23 אקר (0.9 הקטאר), מספר MLS: SR16733185
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 5, : 4,650 רגל רבוע (432 מ"ר), גודל המגרש: 1.16 אקר (0.47 הקטאר), מספר MLS: SR17215398
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 6, : 4,560 רגל רבוע (423.6 מ"ר), גודל המגרש: 5.04 אקר (2.04 הקטאר), מספר MLS: SR17188388
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, : 4,851 רגל רבוע (450.7 מ"ר), גודל המגרש: 5 אקר (2.02 הקטאר), מספר MLS: SR17129728
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 4, : 4,583 רגל רבוע (425.8 מ"ר), גודל המגרש: 4.99 אקר (2.02 הקטאר), מספר MLS: SR17155344
מספר חדרי שינה: 7, מספר חדרי שירותים: 5, : 4,416 רגל רבוע (410.2 מ"ר), גודל המגרש: 1.96 אקר (0.79 הקטאר), מספר MLS: SR17127938
: 1,468 רגל רבוע (136.4 מ"ר), גודל המגרש: 20 אקר (8.09 הקטאר), מספר MLS: SR17165286
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, : 2,687 רגל רבוע (249.6 מ"ר), גודל המגרש: 38.6 אקר (15.62 הקטאר), מספר MLS: SR17152289
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 5, חצי חדר שירותים: 1, : 3,788 רגל רבוע (351.9 מ"ר), גודל המגרש: 9.73 אקר (3.94 הקטאר), מספר MLS: SR17188025
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 4, : 4,216 רגל רבוע (391.7 מ"ר), גודל המגרש: 1.32 אקר (0.53 הקטאר), מספר MLS: SR17030536
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 3, : 3,378 רגל רבוע (313.8 מ"ר), גודל המגרש: 0.98 אקר (0.4 הקטאר), מספר MLS: SR17192205
נכסים 1 - 15 מתוך 62