למשל: Sarasota או 34233
29 PALMS, מגורים למכירה
נכסים 1 - 15 מתוך 19
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 3, : 2,421 רגל רבוע (224.9 מ"ר), גודל המגרש: 5 אקר (2.02 הקטאר), מספר MLS: 218004843
מספר חדרי שינה: 9, : 4,166 רגל רבוע (387 מ"ר), גודל המגרש: 1.5 אקר (0.61 הקטאר), מספר MLS: 217014738
מספר חדרי שינה: 10, : 4,295 רגל רבוע (399 מ"ר), גודל המגרש: 0.5 אקר (0.2 הקטאר), מספר MLS: 18315906
מספר חדרי שינה: 10, : 4,950 רגל רבוע (459.9 מ"ר), גודל המגרש: 0.5 אקר (0.2 הקטאר), מספר MLS: 18315288
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, : 1,870 רגל רבוע (173.7 מ"ר), גודל המגרש: 0.46 אקר (0.19 הקטאר), מספר MLS: 818000094
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 1, : 1,390 רגל רבוע (129.1 מ"ר), גודל המגרש: 5 אקר (2.02 הקטאר), מספר MLS: 17273240PS
מספר חדרי שירותים: 1, : 460 רגל רבוע (42.7 מ"ר), גודל המגרש: 2.5 אקר (1.01 הקטאר), מספר MLS: 18298794PS
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, : 1,232 רגל רבוע (114.5 מ"ר), גודל המגרש: 8,895 רגל רבוע (826 מ"ר), מספר MLS: 18328044PS
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, : 1,321 רגל רבוע (122.7 מ"ר), גודל המגרש: 2.5 אקר (1.01 הקטאר), מספר MLS: 16125968PS
מספר חדרי שינה: 1, מספר חדרי שירותים: 1, : 689 רגל רבוע (64 מ"ר), גודל המגרש: 80 אקר (32.37 הקטאר), מספר MLS: 16104218PS
: 384 רגל רבוע (35.7 מ"ר), גודל המגרש: 5 אקר (2.02 הקטאר), מספר MLS: 18321284PS
מספר חדרי שינה: 1, מספר חדרי שירותים: 1, : 336 רגל רבוע (31.2 מ"ר), גודל המגרש: 5 אקר (2.02 הקטאר), מספר MLS: 17273144PS
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 1, : 1,000 רגל רבוע (92.9 מ"ר), גודל המגרש: 9,300 רגל רבוע (864 מ"ר), מספר MLS: 217014735
מספר חדרי שינה: 1, מספר חדרי שירותים: 1, : 853 רגל רבוע (79.2 מ"ר), גודל המגרש: 8,100 רגל רבוע (752 מ"ר), מספר MLS: 217014736
מספר חדרי שינה: 2, מספר חדרי שירותים: 1, : 804 רגל רבוע (74.7 מ"ר), גודל המגרש: 0.32 אקר (0.13 הקטאר), מספר MLS: 18322890PS
נכסים 1 - 15 מתוך 19